Actueel

Voortgang van het gebiedsproces.
geplaatst op: 27-09-2014

Lees verder »
Mededeling van het bestuur van het Dorpshuis.
geplaatst op: 25-09-2014

Lees verder »
Goed nieuws van het Dorpshuis betreffende Pinnen
geplaatst op: 24-09-2014

Lees verder »
Eenzijdig verkeersongeval.
geplaatst op: 22-09-2014

Lees verder »
sleutels gevonden.

Ideeënbus van Dorpbelang in het Dorpshuis.
geplaatst op: 20-09-2014

Lees verder »
U kunt nog niet pinnen
geplaatst op: 19-09-2014

Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Voortgang van het gebiedsproces.

geplaatst op 27-09-2014

Dorpsbelang heeft, middels een gezamenlijk initiatief met omliggende dorpen, een overleg gehad betreffende de voortgang van Het Gebiedsproces. Op donderdag avond vond een bijeenkomst plaats in de “ Yep Hettinga Skoalle ” in Firdgum , waarbij de dorpsbelangen van Tzumarum - Firdgum, Sexbierum- Pietersbierum en Wijnaldum, en de Federatie van Dorpsbelangen aanwezig waren . Ing. Henk van Straten, projectleider Franekeradeel-Harlingen, heeft een uitleg gegeven van de stand van zaken en vragen beantwoord over de voortgang van de ontwikkelingen in het gebiedsproces. Hoewel er nog geen zichtbare veranderingen of werkzaamheden zijn te melden heeft de bijeenkomst een belangrijke conclusie op geleverd. Namelijk : ieder van de aanwezigen voelde een gemis aan voorlichting en communicatie, waarop projectleider van Straten toezegde om dit bespreekbaar te maken in het proces en in de toekomst te verbeteren. Voor informatie over de vorderingen in het proces verwijzen we naar de website van het Gebiedsproces:  www.gofraha.nl.  RH


Mededeling van het bestuur van het Dorpshuis.

geplaatst op 25-09-2014


Beste Dorpsbewoners,

Via deze brief willen wij, het bestuur van Stichting Dorpscentrum Sexbierum Pietersbierum,  u op de hoogte stellen van enkele veranderingen binnen het bestuur en de organisatie zonder beheer.
Het bestuur:
• Edwin Goudberg voorzitter
• Edwin Goudberg secretaris ( functie is beschikbaar )
• Peter Alkema penningmeester
• Marianne Wohlinger Kas controller ( contanten )
• Martin van den Ban activiteiten, social-media en internet
• Han Goudberg huismeester aanspreekpunt
• Arthur Tromp activiteiten begeleider aanspreekpunt MFC en
Ondernemingsvereniging

Inmiddels staat het nieuwe seizoen weer voor de deur en kunnen wij u melden dat de agenda zich weer redelijk begint te vullen. In alle opzichten een nieuwe start na een bewogen 2013 en begin 2014.
Zo hebben wij de organisatie met beheer na vele jaren moeten reorganiseren naar een vrijwilligers organisatie en is het voorzitterschap overgedragen aan de heer E. Goudberg. Toch is het ons gelukt invulling te geven op de uren van het voormalig beheer. Het bestuur heeft er voor gekozen om het gehele proces rondom het dorpshuis zoveel als mogelijk te digitaliseren, hierdoor is er een online agenda opgezet ( voor alle bestuursleden toegankelijk ) en zal de website   www.itwaed.nl     van het dorpshuis de bron zijn van informatie, uiteraard zullen wij indien nodig belangrijke zaken melden in de Um-krant.
Voor vragen inzake contracten, planning i.v.m. zaalhuur en algemene vragen kunt u bellen met E. Goudberg op het mobiele nummer van het dorpshuis 06-12813034 of per mail waed@itwaed.nl .
De heer H. Goudberg is elke maandagmorgen van 9:00 tot 12:00 aanwezig voor het beantwoorden van vragen die u persoonlijk wilt stellen.
Het werken met een vrijwilligers organisatie is anders dan die van een beheerstructuur. Wat veranderd er dan voor u als dorpsbewoner. Het bestuur is van mening dat een organisatie met vrijwilligers mogelijk is indien daar vanuit het dorp genoeg draagvlak voor is. Met de toezegging van een groep enthousiaste vrijwilligers kunnen we de activiteiten goed inplannen, toch zijn wij altijd opzoek naar vrijwilligers voor zowel in het bestuur als in ons vaste ploeg vrijwilligers. Laat ons het weten als je interesse hebt via ons mailadres of telefonisch op de bekende telefoonnummers.
Wij wensen u dan ook voor het komende seizoen veel plezier binnen het Dorpshuis.

Het bestuur " It Waed "


Goed nieuws van het Dorpshuis betreffende Pinnen

geplaatst op 24-09-2014

Het bestuur van het dorpshuis maakt bekend dat de ruimte waar de pinautomaat staat, naast de openingsuren op werkdagen, ook op zaterdag  open is, van 08.00 tot 20.00. RH


Eenzijdig verkeersongeval.

geplaatst op 22-09-2014

Eenzijdig verkeersongeval. Sexbierum 22/9.
De verkeersjuwelen op het Frjentsjerterein waren net blinkend wit geschilderd, maar een uit de richting Franeker komende automobilist (m/v ?) zag ze toch over het hoofd. Heftige schade aan beide wielen en velgen rechter kanten waardoor verder rijden niet meer mogelijk was. RH foto RH.
» Berichtenoverzicht