Actueel

Persbericht herindeling gemeentes.
geplaatst op: 06-10-2015
Lees verder »
Burgemeester Fred Veenstra gaat ons verlaten.
geplaatst op: 01-10-2015
Lees verder »
Maansverduistering boven Sexbierum
geplaatst op: 28-09-2015
Lees verder »
Dorpsfeest Sexbierum/Pietersbierum gestart
geplaatst op: 11-09-2015
Lees verder »
Programmaboekje Dorpsfeest
Sint kwam ook aan op de scholen.
sleutels gevonden.


» Berichtenoverzicht

Persbericht herindeling gemeentes.

geplaatst op 06-10-2015

 PERSBERICHT                                                      Wommels, 6 oktober 2015
 
Eén herindelingsontwerp voor drie herindelingen

 
De gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân hebben de volgende stap gezet richting drie herindelingen in noordwest Fryslân. De burgemeesters en wethouders van de zeven gemeenten hebben één gezamenlijk herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dat nu voor aan de gemeenteraden. De intentie van het voorstel is om op 1 januari 2018 te herindelen.
Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. De herindelingsclusters zien er als volgt uit:
Leeuwarden: Leeuwarden, Leeuwarderadeel en deels Littenseradiel
Súdwest-Fryslân: Súdwest-Fryslân en deels Littenseradiel
Westergo i.o.: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en deels LittenseradielAlle herindelingen zijn verbonden met de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo i.o, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom is er één herindelingsontwerp opgesteld.
In het herindelingsontwerp staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop, de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (visie). Het herindelingsontwerp is te lezen of te downloaden via www.herindeling2018.frl en in het Fries via www.weryndieling2018.frl.
Het fusietraject
November 2015: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsontwerp. In Leeuwarden gebeurt dit 16 november; in de overige gemeenten 12 november. Hierna ligt het document acht weken ter inzage.
April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
April 2016: Definitief herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
September 2017: Publicatie herindelingswet
22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten
1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start 
Herindelingswebsite
De voortgang van het proces is te volgen op de gezamenlijke website van de betrokken gemeenten: www.herindeling2018.frl  en  www.weryndieling2018.frl 
AH/RH


Burgemeester Fred Veenstra gaat ons verlaten.

geplaatst op 01-10-2015

Burgemeester Fred Veenstra krijgt een nieuwe standplaats, hij wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente “de Frykse Marren”. Dit is gisteren bekend gemaakt na afloop van de besloten raadsvergadering in Franeker, aldus meldt Omrop Fryslan op hun website. Fred Veenstra werd in 2010 geïnstalleerd als "Burgervader " van onze gemeente en bewees vaak deze benaming letterlijk te nemen ! RH.


 


Maansverduistering boven Sexbierum

geplaatst op 28-09-2015

Voor wie niet om 4 uur vannacht is opgestaan is hier de maansverduistering boven Sexbierum om 04.30. De eclips begon om 2.11 uur. De verduistering was in Nederland maximaal om 4.48 uur, op dat tijdstip stond de aarde precies tussen de zon en de maan in. Rond 7.24 uur was alles weer voorbij.De laatste keer dat de eclips van begin tot eind te zien was in Nederland was in 2008. De laatste keer dat een verduisterde maan en een supermaan tegelijk gebeurden, was in 1982. De volgende keer dat dat voorkomt, is in 2033. RH Foto's RH.Dorpsfeest Sexbierum/Pietersbierum gestart

geplaatst op 11-09-2015

Vanmorgen is, onder een stralende zon, het dorpsfeest in Sexbierum en Pietersbierum in alle hevigheid losgebarsten. Met de allegorische optocht, die weer eens de geweldige creativiteit van de bewoners liet zien, is het startsein gegeven voor het 3 dagen durende feest. Meer foto's in Foto Albums. RH foto's © ruud hoff.


» Berichtenoverzicht


Christelijke Drumband Concordia