Actueel

Sint Nicolaas in Sexbierum-Pietersbierum aangekomen
geplaatst op: 23-11-2014
Lees verder »
Bodemdaling zal nog blijven doorgaan
geplaatst op: 21-11-2014
Lees verder »
Steun voor MFC met gymzaal in Sexbierum !
geplaatst op: 14-11-2014
Lees verder »
Intocht Sinterklaas in Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 12-11-2014

Lees verder »
Een steun in de rug gezocht !
geplaatst op: 10-11-2014

Lees verder »
Derde deel ‘Tebek yn ‘e tiid’ is nu gereed.
geplaatst op: 28-10-2014

Lees verder »
Windmolen protest
geplaatst op: 25-10-2014

Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Sint Nicolaas in Sexbierum-Pietersbierum aangekomen

geplaatst op 23-11-2014

 22 november 2014
Alle kinderen stonden dit jaar weer te wachten bij dorpshuis It Waed om de Sint te verwelkomen. Alleen kwam hij niet te paard, maar in een busje met de Pieten op het dak. Eén van de Pieten had gelukkig geregeld dat het paard van de Sint in het dorpshuis zou staan. Uit het dorpshuis kwam echter geen groot paard, maar een kleine pony die de Sint nooit zou kunnen dragen. De stoet ging toch maar op weg, omdat muziekpiet een autootje had klaargezet bij de Coop. Hier aangekomen en ingestapt om de weg te vervolgen, wou het wagentje (voor) geen meter rijden. Dan maar per voet verder zei de Sint, maar toen kwam speurpiet iets op het spoor. Hij rook onraad en stro en dit leidde naar de garage van Slagerij Hiemstra. Na speurwerk van speurpiet en de kinderen werd het grote paard gevonden en bevrijd uit de garage. Hierna werd één van de slagers door de politie opgepakt, omdat hij het paard zou hebben gestolen. In het dorpshuis werd duidelijk door (grappige) filmpjes van beveiligingspiet, die waren gemaakt in het Pietenhuis, hoe het werkelijk zat. De slager was onschuldig en werd door de politie weer op vrije voeten gesteld. Al met al een goed eind en een geslaagd feest voor de kinderen, georganiseerd door de ondernemersvereniging.    Pier de Haan           Klik in de foto voor vergroting.  RH.

         foto's Marylse van den Bosch en Pier de Haan.
 


Bodemdaling zal nog blijven doorgaan

geplaatst op 21-11-2014

SEXBIERUM - De bodemdaling tussen Franeker en Harlingen blijft zich tot 2050 doorzetten.

Gasconcessiehouder Vermilion denkt dat er nog zo'n 8 tot 14 centimeter zakking aan staat te komen, totdat de het naijleffect van de gaswinning (1988-2008) is uitgewerkt. Meer dan de helft van deze toekomstige daling is aan de gasproductie toe te schrijven.
Vermilion heeft gisteravond de gebiedscommissie voor de bodemdaling en de streekbewoners uitleg gegeven van de nieuwe prognose. Na zes jaar onderzoek is duidelijk waardoor de bodemdaling meer dan drie keer zo groot wordt als oorspronkelijke raming. Het gasreservoir zit in de poriën van een krijtgesteente, die tegen de verwachting in zijn bezweken en ingestort door de afnemende gasdruk.

Meer over de bodemdaling bij Franeker in de LC van vrijdag en op Blendle.


Steun voor MFC met gymzaal in Sexbierum !

geplaatst op 14-11-2014Donderdagavond heeft Ab Brouwer namens de gebruikers van de gymzaal, de werkgroep MFC en Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum, ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeente.
 
In deze vergadering vroeg de raad aan de commissie om o.a. advies te geven over het voortbestaan van de gymzaal van Sexbierum en het nog te realiseren MFC. In het coalitieakkoord heeft de gemeente aangegeven een MFC in Sexbierum te willen realiseren. Voor het MFC in Sexbierum, het koninklijk Planetarium en een MFC in Ried heeft de gemeente daarom € 600.000,00 gereserveerd. Als men dit zou verdelen over deze drie projecten, zou dit neerkomen op € 200.000,- per project.
 
Al snel bleek dat de commissie vindt dat Sexbierum, het grootste dorp van de gemeente, een gymzaal hoort te hebben. Hier zou geen discussie over mogen zijn. Daarnaast vonden alle partijen dat het goed zou zijn dat de nieuwe gymzaal in het te realiseren MFC zou komen. Hiervoor zou volgens de commissie minimaal € 200.000,- uit het college akkoord moeten worden gereserveerd. Enkele partijen gaven aan dat Sexbierum misschien meer zouden moeten krijgen dan het MFC in Ried. Daarnaast vindt de commissie bijna unaniem dat het MFC Sexbierum Pietersbierum ook een bijdrage uit het Dorpsvisiefonds krijgt.
 
Wij kijken terug op een vergadering met een goede uitkomst. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad in december of januari een definitief besluit gaan nemen over de gelden voor de gymzaal en het MFC. Hierbij zal het advies van de commissievergadering van gisteravond een leidraad zijn.
 
De werkgroep MFC         foto's  Marylse van den Bosch.         DP. 


Intocht Sinterklaas in Sexbierum-Pietersbierum

geplaatst op 12-11-2014

Zaterdag 22 november a.s. Intocht Sinterklaas in  Sexbierum-Pietersbierum

De kinderhartjes kloppen ongetwijfeld weer vol spanning als het grote moment van de intocht in Sexbierum-Pietersbierum is aangekomen.

Vooraf gegaan door Drumfanfare Concordia rijdt de Sint op zijn paard een rondrit door het dorp.
’s Middags om 13.30 uur verzamelen we ons bij Dorpshuis “It Waed”.

Daarna is er in het dorpshuis “It Waed” voor de jongste kinderen het Sint en Pietenfeest!
Voor de kinderen van de basisschool, groep 5 t/m 8, is er in de “Soos” Bingo.


                        » Berichtenoverzicht