Actueel

Besluit Gedeputeerde Staten over windenergie
geplaatst op: 29-10-2014

Lees verder »
Derde deel ‘Tebek yn ‘e tiid’ is nu gereed.
geplaatst op: 28-10-2014

Lees verder »
Windmolen protest
geplaatst op: 25-10-2014

Lees verder »
Bijdrage van de Rabobank
geplaatst op: 23-10-2014

Lees verder »
Kaarten voor
geplaatst op: 21-10-2014

Megawindmolens op De Bjirmen en bij Zeedijk
geplaatst op: 14-10-2014

Lees verder »
Enthousiaste vrijwilligers gevraagd !
geplaatst op: 07-10-2014

Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Besluit Gedeputeerde Staten over windenergie

geplaatst op 29-10-2014

Een windpark van 350 MegaWatt in het IJsselmeer, een park van 36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen. Dit voorstel leggen Gedeputeerde Staten van Fryslân voor aan Provinciale Staten.

De keuze van GS sluit aan bij het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP. Het college heeft kennis genomen van het rapport van Fryslân foar de Wyn en van de adviesnotitie van de ambtelijke dienst.
Dit betekent dat GS kiezen voor een grote variant van het Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Op land gaat het om opschaling van het bestaande park Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk. De omgeving van twee bedrijventerreinen bij Heerenveen wordt aangewezen als reservelocatie.
Het college wil zo veel mogelijk oude molens saneren en financiële participatie van burgers bevorderen. Dit wordt later verder uitgewerkt. Wat betreft het windmolencluster Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk neemt het college de bevindingen van Fryslân foar de Wyn over.
Met het besluit kan worden voldaan aan de opgave om 530,5 MegaWatt windenergie te realiseren.
De optelsom

IJsselmeer 350 MegaWatt
Kop afsluitdijk 36
Bestaande molens op land 160
Noordoostpolder 18
Sanering door Kop afsluitdijk -9
Sanering door IJsselmeer - 24,5
Totaal: 530,5 MegaWatt

17 en 18 november: hoorzittingen Provinciale Staten, 3 december: behandeling in Statencommissie
17 december: definitieve besluit Provinciale Staten

Lees verder Leeuwarder Courant


Derde deel ‘Tebek yn ‘e tiid’ is nu gereed.

geplaatst op 28-10-2014

Door de Stichting digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. is na de eerste 2 delen nu ook het derde deel van ‘Tebek yn ‘e tiid’ van Harm Zaagsma gebundeld en in een boekje uitgebracht met de titel “”Historie Sexbierum/Pietersbierum”. Opnieuw kunnen we 20 hoofdstukken “Tebek yn ‘e tiid” in boekvorm met onder meer ook de kleurrijke verhalen van de fam. Bendien Boer onder Pietersbierum toegevoegen aan de historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum. Zonder de verhalen van u en vele dorpsgenoten was dit niet mogelijk geweest. De laatste 9 afleveringen van Klaas Tjipkes Hibma (1909-1993 “Ald Nijs”over de omgeving van het station hebben eveneens een plaats in dit boekje gevonden.
We hopen dat u het met genoegen zult lezen.
U kunt het boekje v.a. 1 nov.2014 bestellen bij Harm Zaagsma 0517 – 591337.     Wietse Leistra.
Windmolen protest

geplaatst op 25-10-2014

Windmolens en de dreigende plannen voor een verhoging en/of uitbreiding van ons park “de Bjirmen” houdt velen in onze omgeving bezig. In Tzumarum heeft men bijvoorbeeld een poster ontworpen die een duidelijk NEE laat zien tegen verzwaring van de capaciteit. Hierbij de afbeelding die achter vele ramen in deze omgeving te zien is. Als u een exemplaar via email wilt ontvangen kun u even een bericht sturen naar de webmaster op info@sexbierum.net en hem zelf uitprinten op A4 formaat. RH.Bijdrage van de Rabobank

geplaatst op 23-10-2014

Voor de Multi functionele Sportplek - met o.a. kaatsmuur, pannakooi en skatemogelijkheden – hebben we meegedongen voor een subsidie van het coöperatiefonds van de Rabobank. We waren met 14 andere projecten genomineerd en hoewel het onduidelijk is hoeveel stemmen we gekregen hebben heeft secretaris van Dorpsbelang Ron Spaans op dinsdag 21 oktober een check van 2700.- Euro in ontvangst kunnen nemen voor ons project. Samen met tot nu toe ontvangen subsidies van derden komt de realisatie steeds dichterbij. RH
» Berichtenoverzicht