Actueel

Betaling lidmaatschap Dorpsbelang 2015
geplaatst op: 21-01-2015
Lees verder »
Prijs jeugdsporttalent 2014 voor Sanne Hartman.
geplaatst op: 25-01-2015
Lees verder »
Burgemeester leest voor op de Barraboech.
geplaatst op: 22-01-2015
Glastuinbouwproject Waddenglas mogelijk kleiner.
geplaatst op: 21-01-2015
Lees verder »
Sint kwam ook aan op de scholen.
sleutels gevonden.

Eivangen op 5 juli verplaatst
geplaatst op: 30-06-2014

Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Betaling lidmaatschap Dorpsbelang 2015

geplaatst op 21-01-2015

Beste leden van Dorpsbelang , denkt u aan om de contributie voor 2015 over te maken? Dit geld niet voor de 370 leden die hiervoor al eerder een machtiging hebben ingevuld. Wij verzoeken u het bedrag van € 12.50 over te maken op onze rekening NL32 RABO 032.55.06.841 , t.n.v. Dorpsbelang. De  leden “ om utens “ betalen nog een extra bedrag voor de porto van het Silhouet tot een totaal van € 28.75 . Door de voordurende stijging van de post tarieven hebben we dit bedrag na 4 jaar helaas moeten aanpassen. Wij verzoeken u vriendelijk er voor te zorgen dat het bedrag uiterlijk 28 februari is overgemaakt!  Met dank van de penningmeester RH.
 


Prijs jeugdsporttalent 2014 voor Sanne Hartman.

geplaatst op 25-01-2015

2e prijs jeugdsporttalent 2014 Franekeradeel voor Sanne Hartman uit Sexbierum.
 
Vrijdagavond 23 februari organiseerde de gemeente Franekeradeel een feestelijke avond in de Koornbeurs die in het teken van de sport stond. Wethouder Twerda reikte de jaarlijkse sportprijzen uit aan sporters die uitzonderlijke prestaties hebben neergezet op regionaal en provinciaal niveau.
Sanne Hartman, 7 jaar en lid van judovereniging Koka in Sexbierum, heeft de tweede prijs gekregen in de categorie voor jeugdsporttalent  Franekeradeel in 2014. Sanne heeft in het afgelopen jaar meerdere judoprijzen gewonnen en is o.a. Fries Kampioen geworden in haar klasse in Leeuwarden. Ze heeft eerste  prijzen gewonnen in Kollum en in Gorredijk op het Langste Dei Toernooi en werd winnares van het puntenklassement van haar vereniging. Andere genomineerden waren Remco Mellema (tafeltennis) en Esben Poelstra (judo) welke laatste de eerste plaats bereikte.
Sanne werd beloond met een mooie medaille, vvv-bon, boeket bloemen en een attentie namens haar school “de Skeakel”.  RH.
 

 
 


Burgemeester leest voor op de Barraboech.

geplaatst op 22-01-2015

De 12e editie van De Nationale Voorleesdagen is vanmorgen van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt. Op kinderdagverblijven, bibliotheken en scholen door het hele land werd vanmorgen een Voorleesontbijt gehouden. Het Voorleesontbijt speelt dit jaar in op de campagne Vaders Voor Lezen, waarmee de Leescoalitie vaders wil stimuleren meer (voor) te lezen. Uit onderzoek komt naar voren dat ouders de grootste invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen. De helft van de ouders in Nederland leest helemaal niet voor. In gezinnen met belangstelling voor voorlezen, is de moeder in 65% en de vader in 8% van de gevallen degene die dit het vaakste doet. Vaders lezen verhoudingsgewijs dus het minst vaak voor. En dat terwijl een vaderlijk leesvoorbeeld het grootste effect heeft op het leesgedrag van kinderen. Bij ons kwam de “burgervader” van Franekeradeel, Fred Veenstra, op de Barraboech om de leerlingen bij het ontbijt voor te lezen. RH foto’s RH


 


Glastuinbouwproject Waddenglas mogelijk kleiner.

geplaatst op 21-01-2015

De stuurgroep Waddenglas wil alleen fase 1 van het glastuinbouwproject Waddenglas nog uitvoeren. Dit voorstel wordt in de loop van het jaar aan de deelnemende partijen, de gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de Dienst Landelijk Gebied (DLG), voorgelegd. Dat zou betekenen dat 1/3 van het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd.
Er zijn verschillende redenen voor de heroverweging. Zo volgen de crisissen in de glastuinbouw elkaar op en herstelt de sector zich niet. De lage opbrengstprijzen en problemen met de export maken het toekomstperspectief onzeker.
Ook de marktpositie van Waddenglas is verslechterd. Recent zijn glastuinbouw bedrijven in Berlikum en Beetgum overgenomen door daar zittende bedrijven. Bij een deel van dezen zat juist potentie voor het afnemen van gronden bij Waddenglas.
Met de uitvoering van de eerste fase (50 hectare uitgeefbare grond) kan nog steeds een hoogwaardig glastuinbouwgebied worden gemaakt. De fraaie natuur rondom de kassen en waterberging zijn deels al gerealiseerd. Hartman B.V. wil de grond in de toekomst afnemen en met aardwarmte een duurzame energievoorziening realiseren. De werkgelegenheid in de regio krijgt dan een forse impuls met ongeveer 200 arbeidsplaatsen.  Bron Gemeente.  RH


» Berichtenoverzicht
Christelijke Drumband Concordia