Actueel

4 mei herdenking
geplaatst op: 05-05-2016
Lees verder »
4 MEI HERDENKING SEXBIERUM/PIETERSBIERUM
geplaatst op: 04-05-2016
Lees verder »
Streekbezoek Koning en Koningin Noardwest Fryslân
geplaatst op: 04-05-2016
Lees verder »
Druk in de lucht
geplaatst op: 02-05-2016
Lees verder »
Koningsdag in Sexbierum
geplaatst op: 29-04-2016
Lees verder »
Reconstructie Centrum Sexbierum
geplaatst op: 28-04-2016
Lees verder »
Lieuwe Brandsma koninklijk onderscheiden
geplaatst op: 26-04-2016
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

4 mei herdenking

geplaatst op 05-05-2016

Wederom een zeer grote opkomst op 4 mei tijdens de herdenking. Het is goed om te zien dat dit nog steeds erg leeft bij jong en oud in onze dorpen.

Hierbij alvast een impressie, meer foto's volgen nog. Foto's Ruud Hoff
 


4 MEI HERDENKING SEXBIERUM/PIETERSBIERUM

geplaatst op 04-05-2016

Hierbij nodigen wij u uit om samen met ons de slachtoffers van de 2e wereldoorlog en alle andere oorlogen te herdenken. Deze herdenking zal plaatsvinden op woensdag 4 mei aanstaande. Het thema van de herdenking dit jaar is:

          Vrijheid geef je door! Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend.
 
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit.

19.30 uur             Verzamelen en opstellen bij het dorpshuis ’t Waed in
                          Sexbierum.


19.35 uur             Vertrek naar het monument.
                           Drumband Concordia loopt voorop
.

19.45 uur            Bij het monument op de Terp.
                          Gedicht door kinderen uit groep 8.                          
                          Overdracht van het monument aan de leerlingen van groep 7.
                          Toespraak door een vertegenwoordiger van het Dorpsbelang.
                          Kranslegging door de kinderen van de basisscholen en anderen.  
                          Het leggen van bloemen door kinderen en volwassenen.
                          De drumband speelt enkele koralen.
                          De drumband speelt de Taptoe.
                          Luiden van de klokken.

20.00 uur            Twee minuten stilte.
                          Zingen van het Wilhelmus vers 1 en 6.
                          Terug naar het Dorpshuis ’t Waed.       
                          Ontbinding van de stoet.

Wij stellen uw komst zeer op prijs en verzoeken een ieder, voor zover mogelijk, zich te verzamelen bij het dorpshuis ’t Waed om mee te lopen in de stoet naar het monument op de Terp.
 
Om uw  betrokkenheid te tonen kunt u vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok hangen.
 
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum
PCBS De Skeakel
OBS De Barraboech
 


Streekbezoek Koning en Koningin Noardwest Fryslân

geplaatst op 04-05-2016

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen maandag 13 juni 2016 een streekbezoek aan Noardwest Fryslân (Noordwesthoek) in de provincie Fryslân. Tijdens het bezoek staan de ambities van de Streekagenda centraal, waarin provincie, gemeenten en waterschap samenwerken met inwoners en bedrijven aan een sterke regio. Speciale aandacht is er voor de leefbaarheid in deze regio met een teruglopend bevolkingsaantal. De Koning en Koningin bezoeken in dit kader diverse plaatsen in de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen.
 
Het Bildt
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima beginnen hun bezoek bij Campus Middelsee in Sint Annaparochie. Scholen en bedrijven uit vier gemeenten werken daar, door middel van het Leerwerkplein van de campus, intensief samen om leerlingen uit het voortgezet onderwijs te verbinden met de regionale arbeidsmarkt. De Koning en Koningin spreken met betrokkenen over de betekenis van dit Leerwerkplein voor de leefbaarheid en bedrijvigheid in de regio en bezoeken het ‘ondernemersplein’ waar scholieren en potentiële toekomstige werkgevers elkaar ontmoeten.
 
Menameradiel
In Wier bezoekt het Koninklijk Paar vervolgens de duurzame tomatenkwekerij ‘ItWiid’. Hier werken en leren kandidaat-werknemers, die voor een uitkering onder de Participatiewet in aanmerking komen, hoe het is om in de glastuinbouw te werken. Met deze voorbereiding is de stap naar regulier werk gemakkelijker te maken. ‘ItWiid’ is onderdeel van het bedrijf Empatec, dat sinds 2013 samenwerkt met tien gemeenten in de regio om deze re-integratie mogelijk te maken.
 
Franekeradeel
Ook bij een bezoek aan wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum is leefbaarheid het centrale thema. Door het vertrek van Zorggroep Noorderbreedte konden bewoners van de aanleunwoningen geen gebruik meer maken van de aangeboden activiteiten. Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt werken nu samen met vrijwilligers aan de herontwikkeling van Nij Bethanië. Vrijwilligers organiseren koffie-ochtenden, spellenmiddagen en lezingen en bevorderen daarmee de contacten tussen de bewoners en hun omgeving.
 
Daarna bezichtigt het Koninklijk Paar het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Eisinga bouwde dit oudst werkende planetarium ter wereld tussen 1774 en 1781 in zijn woonhuis en wolkammerij. Het rijksmonument staat op de voorlopige lijst van aanvragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst en is onlangs uitgebreid met een interactieve educatieve tentoonstelling, die op 19 mei opent.
 
De Koning en Koningin vervolgen hun bezoek naar kaatsveld It Sjûkelân. Daar wonen zij een kaatswedstrijd bij van de zogenoemde ‘Kleine PC voor basisscholen’. Dit jeugdkampioenschap van Fryslân moet basisschoolkinderen enthousiasmeren voor deze typisch Friese sport.
 
Harlingen
In Harlingen krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding over de scheepswerf van Thecla Bodewes Harlingen Shipyards, dat zich richt op scheepsbouw voor de gespecialiseerde maritieme sector. De scheepsbouwindustrie is van groot belang voor de werkgelegenheid in de provincie.
 
Het streekbezoek wordt afgesloten met een vaartocht met het Statenjacht Friso naar het stadhuis van Harlingen. Tijdens de vaartocht wordt op de Sassteiger een voorstelling van het dansgezelschap Club Guy&Roni opgevoerd. Dit is onderdeel van het jaarlijkse theaterfestival Oerol op het Friese eiland Terschelling, dat dit jaar van 10 tot en met 19 juni plaatsvindt. 


Foto: Ruud Hoff                                                                         Foto: RTL

 


Druk in de lucht

geplaatst op 02-05-2016

“ Geen files in Friesland op de weg, maar wel spitsuur in de lucht “.
 
RH


» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia