Actueel

Kaarten voor
geplaatst op: 21-10-2014

Megawindmolens op De Bjirmen en bij Zeedijk
geplaatst op: 14-10-2014

Lees verder »
Enthousiaste vrijwilligers gevraagd !
geplaatst op: 07-10-2014

Lees verder »
EHBO is voor iedereen nuttig
geplaatst op: 02-10-2014

Lees verder »
Goed nieuws van het Dorpshuis betreffende Pinnen
geplaatst op: 24-09-2014

Lees verder »
sleutels gevonden.

Eivangen op 5 juli verplaatst
geplaatst op: 30-06-2014

Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Kaarten voor

geplaatst op 21-10-2014Megawindmolens op De Bjirmen en bij Zeedijk

geplaatst op 14-10-2014

Vanuit de regering moet elke provincie meer windmolens gaan plaatsen. Het afgelopen jaar konden initiatief nemers hiervoor plannen indienen. Onlangs heeft de commissie Winsemius een advies richting de Provincie gegeven over welke plannen haalbaar zijn of niet.
In dit advies staan twee plannen die bij ons in de buurt zijn:
1. De Bjirmen: het huidige windmolenpark onder Oosterbierum zou volgens de commissie kunnen worden vervangen door 8 megamolens.
2. Harlingen Sedyk: een nieuw plan waarbij zes megamolens geplaatst worden aan de Zeedijk tussen Harlingen en Roptazijl.

In eerste instantie was het idee dat solitaire molens zouden verdwijnen en dat deze worden samengebracht in parken. Dit plan heeft de commissie Winsemius terug getrokken.

Om u een beeld te geven: Megamolens hebben ongeveer een rotorhoogte (hoogste punt wiek) van 120 meter. De Achmeatoren in Leeuwarden is maar 115 meter hoog. Megamolens zullen hierdoor een zeer nadrukkelijk beeld gaan vormen in onze omgeving. Nu het advies door de commissie Winsemius is gepubliceerd komen er ook meer protestgeluiden. Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum heeft hiervoor al een website (link: http://www.megamolensnee.nl/) Op hun site kan je een protestposter downloaden. In Wijnaldum zijn omwonenden van het windpark Harlingen Sedyk aan het bekijken hoe zij hun ongenoegen het beste kunnen uiten.

Dorpsbelang Sexbierum - Pietersbierum is benieuwd hoe u over de ontwikkelingen rond windmolens in onze omgeving denkt. U kunt ons dit laten weten door een email te sturen naar dorpsbelang@sexbierum.net . Tevens hangt er in It Waed naast de pinautomaat een brievenbus van Dorpsbelang waar u uw reactie kwijt kunt.

Het volledige rapport van de commissie Winsemius kunt u hier in pdf downloaden. Daarnaast kunt op de site www.fryslanfoardewyn.nl alles lezen over de laatste ontwikkelingen.

Dorpsbelang gaat op 22 oktober samen met de dorpsbelangen van Oosterbierum, Tzummarum-Firdgum en Dongjum met Nuon (eigenaar park De Bjirmen) om tafel om de laatste ontwikkelingen te bespreken.


Enthousiaste vrijwilligers gevraagd !

geplaatst op 07-10-2014


Deelnemers gevraagd voor de organisatie en uitvoering van ‘The Passion’ in Sexbierum-Pietersbierum op Goede vrijdag 3 april 2015.
Het is de bedoeling dat we ‘The Passion’ op een aantal buitenlocaties in onze dorpen gaan uitvoeren. Hiermee willen we op een eigentijdse manier het lijden, sterven en de opstanding van Jezus uitbeelden. Het is te vergelijken met The Passion, die sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag op televisie wordt uitgezonden.
We zoeken enthousiaste vrijwilligers van jong tot oud:
- voor de organisatie, zoals het maken van kleding + verzorging van toneel, licht, geluid en publiciteit + verwerving van financiële middelen + diverse hand- en spandiensten; - die een aantal belangrijke rollen willen spelen en/of zingen, zoals de Verteller, Jezus, Judas, Petrus en Maria en - die bereid zijn langs de route een muzikale bijdrage te leveren, zowel in groepsverband als individueel.
We willen er graag iets moois van maken, dat ons nog lang zal heugen. Dit kan alleen met hulp van veel vrijwilligers. Ben je bereid ons bij de organisatie en uitvoering te helpen, meld je dan aan voor 15 oktober 2014. Je kunt dit doen door een mailtje te sturen aan: thepassion.bjirmen@gmail.com of te bellen met Jan van der Meulen, tel. 0517-591748.
Schrijf in je mailtje waarvoor je belangstelling hebt en sluit je mailtje af met je naam, adres, mailadres en telefoonnummer.
We hopen dat er zich veel enthousiaste vrijwilligers zullen aanmelden.Voor vragen kun je terecht bij één van de leden van de organiserende werkgroep:
- Paulien Bos, 0517-414491    - Douwina Duin, 0517-591560   - Jan van der Meulen, 0517-591748 - Henk Smits, 06-11922424  -  Germ de Witte, tel. 0517-591068


EHBO is voor iedereen nuttig

geplaatst op 02-10-2014

    Klik in de tekst voor vergroting.» Berichtenoverzicht