Actueel

De bus door het dorp - rapportage
geplaatst op: 17-02-2017
Lees verder »
Grote inzamelingsactie voor Oost-Europa in Sexbierum door dorpsbewoner Tjitske Wolbers
geplaatst op: 16-02-2017
Lees verder »
Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht
geplaatst op: 16-02-2017
Lees verder »
Actuele informatie herinrichting Sexbierum (update)
geplaatst op: 12-02-2017
Lees verder »
Werkgroep MFC zoekt nieuwe leden voor de werkgroep.
geplaatst op: 31-01-2017
Lees verder »
Sexbierum net niet het Slimste Dorp van Friesland
geplaatst op: 29-01-2017
Lees verder »
Buurtpreventie in Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 27-01-2017

 
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

De bus door het dorp - rapportage

geplaatst op 17-02-2017

De bus door het dorp.

Hierbij presenteert Dorpsbelang Sexbierum - Pietersbierum de uitkomsten van de enquête die is afgenomen over het openbaar vervoer in Sexbierum en Pietersbierum .

Via onderstaande link kunt u het document downloaden.
/upload/files/Rapportage.pdf

 


Grote inzamelingsactie voor Oost-Europa in Sexbierum door dorpsbewoner Tjitske Wolbers

geplaatst op 16-02-2017

PERSBERICHT 16 februari 2017
Grote inzamelingsactie voor Oost-Europa in Sexbierum

ALMERE/SEXBIERUM – Tjitske Wolbers uit Sexbierum organiseert op 1 en 2 maart een inzamelingsactie voor Oost-Europa. Op deze twee dagen opent de Friezin haar huis voor iedereen die (tweedehands) kleding wil doneren aan de kansarmen in Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Albanië, Bosnië en Oekraïne.
Inmiddels is Wolbers ervaren in het inzamelen van goederen voor de hulpbehoevenden in Oost-Europa. Al jarenlang organiseert zij vaak meerdere keren per jaar dergelijke acties in samenwerking met hulporganisatie Zending over Grenzen. In 2014 haalde de Friezin 180 zakken met spullen op en in 2015 zamelde ze 140 volle zakken in. Ook sponsort zij via de stichting samen met haar man al jaren een Moldavisch gezin. Een bezoek aan hen, de familie Jitari, maakte diepe indruk en bewoog Wolbers tot het houden van inzamelingsacties. “Als ik terugdenk aan wat ik heb gezien in Moldavië, breekt mijn hart”, vertelt ze erover. “Kinderen die kapotte kleding dragen en in de extreem koude winters geen warme kleding hebben.”
Het helpen van deze mensen kan ook vanuit Nederland, bijvoorbeeld door het doneren van tweedehands- of nieuwe kleding. Ook aan toiletspullen zoals tandenborstels en tandpasta en schoolspullen zoals schriften en pennen is dit jaar een grote behoefte in Oost-Europa. Op www.zendingovergrenzen.nl/goederenlijst is een volledige lijst te vinden van goederen die Zending over Grenzen kan gebruiken voor mensen in armoede.
Heeft u nog ergens een tas met kleding staan of was het misschien tijd om uw kledingkast op te ruimen? Denk aan de mensen in Oost-Europa en breng uw spullen op 1 of 2 maart langs  op Walburgastrjitte 21 tussen 10.00 en 17.00. Komt het tijdstip u niet uit, maar wilt u wel spullen doneren? Bel Tjitske Wolbers op 0517 – 23 47 06 om een andere afspraak te maken.

 
 


Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht

geplaatst op 16-02-2017

Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij vanuit het Coöperatiefonds veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Projecten die tot stand komen door veel vrijwilligers en bedoeld zijn voor een brede groep mensen, komen in aanmerking voor een bijdrage.
 
Stimulans voor de samenleving
Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren.  Hierbij is het van belang dat de projecten een breed maatschappelijk karakter dragen: dus dat een brede doelgroep er profijt van heeft. En dat het project met veel vrijwilligers tot stand komt.

Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.


Een bijdrage aanvragen?
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op http://www.rabobank.nl/lnwf
Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Actuele informatie herinrichting Sexbierum (update)

geplaatst op 12-02-2017

Herinrichting Sexbierum

Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te compenseren. Voor nadere informatie is een website beschikbaar www.gofraha.nl.

Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus. Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum opgeknapt. Voor het opknappen van Sexbierum is ongeveer € 1.600.000 beschikbaar.Het bedenken  van een plan voor Sexbierum
Het bedenken van een plan voor de herinrichting begon met een informatiebijeenkomst voor het hele dorp op 25 april 2016 in het dorpshuis it Waed.  Daarin werd uitgelegd dat Sexbierum wordt opgeknapt en werden de bewoners uitgenodigd om in een werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Sexbierum te maken. De werkgroep is daarin geslaagd en heeft het ontwerp op  6 juli 2016 middels een inloopmiddag en - avond aan de bewoners gepresenteerd.  De inloop is zeer goed bezocht en het plan kon over het algemeen op een groot draagvlak rekenen.

Hoe ziet het plan eruit
De werkgroep heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven.  Maak een plan dat verkeersveiliger is, met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen.  In het plan zijn deze aspecten verwerkt.  Het ontwerp is hierna afgebeeld.  Meer informatie over het plan staat in het document “HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”.Hoe maken we het plan
Dit plan voor de herinrichting wordt verder uitgewerkt in een gedetailleerd technische bestek.  Dit technisch bestek is de basis voor de aannemer om het werk straks te gaan maken. De voorlopige planning is dat in het voorjaar van 2017 gestart wordt met de herinrichting.

Update
Update 1 februari 2017.
De technische uitwerking van het ontwerp is in volle gang. Het bestek en de tekeningen zijn zo goed als klaar en gepubliceerd voor een nationale openbare aanbesteding. De geïnteresseerde aannemers  kunnen deze gegevens opvragen en zich voorbereiden op de inschrijvingen en aanbesteding.  De aanbesteding is gepland eind februari zodat de aannemer de definitieve opdracht in maart kan krijgen.
 
Op twee plaatsen zijn nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Een bij de Harmonie en een bij Pand 28. Wij willen graag weten hoe die armaturen in het straatbeeld functioneren.  Of ze voldoende licht geven en hoe ze er uitzien. Aan de hand van deze proefopstelling maken we een keuze en die keuze wordt dan ook bij de herinrichting toegepast.
Een aantal bestaande bomen worden vervangen tijdens de herinrichting. Deze bomen worden gekapt. Om beperkingen als gevolg van het broedseizoen te voorkomen zullen medewerkers van de buitendienst deze bomen binnenkort gaan rooien.  
Tot slot gaan wij voor het dorp een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de aannemer die het werk gaat uitvoeren en onze toezichthouder. Ook hoort u dan op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Een datum voor deze bijeenkomst wordt in overleg met de aannemer nog vastgesteld .

Documenten
Herinrichting Sexbierum, proces en ontwerp 23 sept. 2016
/upload/files/Herinrichting%20Sexbierum%20(1).pdf

Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-15370.html

Contactinformatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Franekeradeel via telefoonnummer 14 0517 of e-mail info@franekeradeel.nl


» Berichtenoverzicht


Christelijke Drumband Concordia