Actueel

De bus door het dorp - rapportage
geplaatst op: 17-02-2017
Lees verder »
Grote inzamelingsactie voor Oost-Europa in Sexbierum door dorpsbewoner Tjitske Wolbers
geplaatst op: 16-02-2017
Lees verder »
Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht
geplaatst op: 16-02-2017
Lees verder »
Actuele informatie herinrichting Sexbierum (update)
geplaatst op: 12-02-2017
Lees verder »
Werkgroep MFC zoekt nieuwe leden voor de werkgroep.
geplaatst op: 31-01-2017
Lees verder »
Sexbierum net niet het Slimste Dorp van Friesland
geplaatst op: 29-01-2017
Lees verder »
Buurtpreventie in Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 27-01-2017

 
Lees verder »

Gemeente Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker
Tel (0517) 380 480
Fax (0517) 380 481
info@franekeradeel.nl
www.franekeradeel.nl/gfr/webgen.nsf

Postadres       Postbus 58
                    8800 AB Franeker

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur
Woensdag van 8.30 uur tot 19.00 uur
Telefonisch zijn we bereikbaar op iedere werkdag van 8.00 tot 16.30 uur.

dorpen in de gemeente :

o Achlum,  www.achlum.info
o Boer
o Dongjum,  www.dongjum-boer.nl
o Firdgum
o Herbaijum,  www.herbayum.nl
o Hitzum, www.hitzum.com
o Klooster Lidlum
o Oosterbierum, www.oosterbierum.info
o Peins,  www.peins.info
o Pietersbierum,  www.sexbierum-pietersbierum.nl
o Ried, www.dorpjeried.nl,  www.ried.ws, www.dorpsbelangried.nl
o Schalsum
o Sexbierum, www.sexbierum-pietersbierum.nl
o Tzummarum,  www.tzummarum-firdgum.nl
o Tzum,  www.tsjom.nl
o Zweins 


Christelijke Drumband Concordia