Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Bestuur

Naam: Functie: Telefoon: E-mailadres;
Jelle Jan Wissmann Voorzitter 06-45888117 voorzitter@
sexbierum.net
  Vice Voorzitter    
Jelle Seerp Jukema Secretaris 06-10928576 dorpsbelang@
sexbierum.net
Hiele Nammensma Penningmeester 06-30106711 penningmeester@
sexbierum.net
Maaike Plat - Vis Adjunct bestuurslid 06-12159276  
Jouke Kloosterman Adjunct bestuurslid 06-16043086  
Femke Weever Notulist 06-52790652