Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!

geplaatst op 17-04-2022
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!


De gemeente Waadhoeke gaat een Omgevingsvisie maken. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie beschrijft de visie die we hebben op de toekomst. Vooral voor de leefomgeving van onze gemeente. De visie schrijven we op hoofdlijnen en gaat over de hele gemeente. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen en opgaven die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienlijk deel van het buitengebied betreffen. Hoe de visie eruit ziet? Dat bepaalt de gemeente samen met u. Via deze enquête kunt u meedenken .

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of waar noodzaak voor verandering is. Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”

Wat hebben we al gedaan?
We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebben we het bestaande beleid op een rij gezet. En we hebben u nodig voor het vervolg!

Enquête: invullen kan t/m 8 mei via www.omgevingsvisiewaadhoeke.nl
Van u vragen we welke onderwerpen zéker een plekje moeten krijgen in de Omgevingsvisie. Daarom hebben we een enquête gemaakt die alle inwoners van Waadhoeke in kunnen vullen. Alle input helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken. Klik hier om naar de enquête te gaan. Hoe gaan we verder? Dit is nog maar het begin. Er volgen meer momenten waarop inwoners en ondernemers kunnen meedenken. In het najaar van 2022 organiseert de gemeente themasessies over de opgaven en kansen in onze gemeente. De totale visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar zijn, en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op www.waadhoeke.nl/omgevingswet.

Helpt u ons op weg met de visie voor Waadhoeke en vult u de enquête in?


Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!

geplaatst op 17-04-2022

  

Alleen nog in 2022: Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
 
Een (financiële) kans als deze komt niet snel meer voorbij. Voor de sport in gemeente Waadhoeke liggen er budgetten klaar voor initiatieven van alle soorten en maken. Vanwege de coronapandemie zijn ze blijven liggen. Deze budgetten van het Lokaal Sportakkoord zijn er nog tot het einde van het jaar. De kopgroep Lokaal Sportakkoord Waadhoeke roept daarom alle sportverenigingen en beweegaanbieders, dorpsbelangen en buurtverenigingen op om nog dit jaar een aanvraag te doen voor budget.


Wat is het lokaal sportakkoord?
In het Lokaal Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegdoelen kunnen bereiken. Er is een kopgroep die samen aan de doelen van het lokaal sportakkoord werkt. In deze kopgroep zitten stichting de Waaie, handbalvereniging Jupiter 76, de Skûle, de KNKB, het beweegteam Waadhoeke en de gemeente.
 
Budgetten in vijf verschillende categorieën
De kopgroep Lokaal Sportakkoord wil de sport in Waadhoeke op een aantal manieren stimuleren. Er liggen budgetten klaar voor vijf verschillende doelen:

 • Het versterken van de samenwerking tussen de verenigingen en organisaties in een dorp of wijk. Samen kunnen we de mooiste sport- en beweegactiviteiten organiseren;
 • Opleidingskosten voor bestuurders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een vereniging;
 • Laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de zomervakantie;
 • Activiteiten gericht op het kennismaken met sporten tijdens de Sportwike eind september (16 tot en met 25 september);
 • En algemene subsidies voor initiatieven die bijdragen aan:
  • Beweegaanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen
  • Bewegen en spelen stimuleren voor kinderen
  • Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen.
  • Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen zich tot vitale aanbieders
  • Toekomstgerichte, kwalitatief goede en duurzame buitensportaccommodaties
 
Totaal €84.000 budget
In totaal is er voor vijf categorieën €84.000 aan budgetten te vergeven. Op beweegteamwaadhoeke.nl/lokaal-sportakkoord/ staat hoeveel budget er per categorie beschikbaar is. Daar staat ook aanvullende informatie, bijvoorbeeld de randvoorwaarden of de deadlines. Zo kunnen de subsidies voor de zomeractiviteiten tot 1 juni aangevraagd worden, en de subsidies voor de Sportwike tot 1 augustus. Niet te lang wachten dus met aanvragen!
 


Oud papier

geplaatst op 05-04-2022

Aanstaande zaterdag 9 april komen de jeugdclubs uw oud papier halen.

Heeft u het oud papier (in dichte dozen) 9 uur klaarstaan?


Opening Fries Doortrappen-seizoen

geplaatst op 04-04-2022

Opening Fries Doortrappen-seizoen
 
Woensdagochtend 13 april is de opening van het Fries Doortrappen-seizoen. Het programma Doortrappen heeft als ambitie om ouderen tot hun 100ste veiliger te laten fietsen. In 16 gemeenten trappen we het Friese Doortrappen-seizoen af. In de gemeente Waadhoeke doen we dat met een fietstocht onder begeleiding van Klaas Dankert, oud-burgemeester van vroegere gemeente Het Bildt! Doet u mee?
 
De fietstocht
Tijdens de tocht krijgt u informatie over veilig blijven fietsen. We starten in Sint Annaparochie. Vanaf daar fietsen we een route van 23 kilometer langs mooie locaties, uitgezocht door de heer Dankert. Halverwege maken we een tussenstop bij The Friezinn, voor een bakje koffie met iets lekkers erbij.
 
Geef u snel op en fiets mee!
U kunt zich opgeven via Jannie Paauw, Doortrappen-coördinator bij Waadhoeke.
Stuur een mail naar j.paauw@waadhoeke.nl en vermeld daarin:
* uw naam
* leeftijd
* mailadres
* telefoonnummer

Neemt u iemand mee? Dan ontvangen we ook graag zijn of haar gegevens. Na de opgave ontvangt u meer informatie over het programma. Meld u snel aan, want er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Graag tot 13 april!

Gemeente Waadhoeke


» Berichtenoverzicht