Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Welkom bij Sexbierum-Pietersbierum.nl

Meer dan wind alleen..

Sexbierum (in het Fries Seisbierrum) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, in de provincie Friesland. Het dorp heeft ongeveer 1750 inwoners. Tot aan de gemeentelijke herindeling in 1984 was het de plaats waar het gemeentehuis stond van de toenmalige gemeente Barradeel. Sexbierum ligt ongeveer acht kilometer ten noordoosten van de stad Harlingen en zeven kilometer ten noordwesten van de stad Franeker, de huidige hoofdstad van de gemeente. Ten noorden ligt de Waddenzee op slechts 1250 meter hemelsbreed.

Sexbierum, een terpdorp, dateert al uit de 8ste eeuw en heeft In de oudheid verschillende namen gehad. Er werden namen gebruikt als Sixtabarra en Sixtusburen , een verwijzing naar de heilige Paus Sixtus. In de Nederlands Hervormde Kerk in Sexbierum , die al uit de 12e eeuw stamt, is deze heilige nog steeds in naam verbonden aan de kerk . In oude geschriften komt het dorp al in de 6e eeuw voor. Het woord Sex- in onze naam is in de loop der eeuwen ontstaan of verschoven van Six- via Seis- naar Sexbierum. Sexbierum vormt met dorp Pietersbierum een dubbeldorp. Beide dorpen zijn in de laatste 60 jaar aan elkaar  gegroeid. Toen het bovengenoemde gemeentehuis in het kleinere Pietersbierum kwam is ook prompt de scheidingslijn tussen beide dorpen een kleine honderd meter opgeschoven om er voor te zorgen dat het gemeentehuis in Sexbierum kwam te staan, maar deze aanpassing is inmiddels weer  naar de oude situatie terug gebracht . Samen hebben de dorpen ongeveer 1900 inwoners in ongeveer 660 woningen . Een zeer uitgebreide beschrijving is te vinden op  www.friesland-digitaal.eu/Franekeradeel/Sexbierum/Sexbierum.html   .  

Pietersbierum is een terpdorp ten westen van Sexbierum en is eveneens al in de 8ste eeuw ontstaan. Het is vernoemd naar de apostel Petrus aan wie de plaatselijke kerk gewijd was. Het dorp met ruim 200 inwoners is in feite aan Sexbierum vast gegroeid waardoor de dorpen meestal samen naar buiten treden. In de directe omgeving van de beide dorpen zijn enkele fraaie kop-hals-romp-  en stelpboerderijen te  vinden. RH
 
.