Actueel

Scholieren gezocht voor rondbrengen bibliotheekboeken
geplaatst op: 22-01-2021
Lees verder »
Waadhoeke versterkt karakter waddenlandschap met 300 bomen
geplaatst op: 22-01-2021
Lees verder »
Prachtige ingestuurde foto van Andries Grijpma
geplaatst op: 22-01-2021
Lees verder »
Waadhoeke eerste Friese gemeente met Volwassenenfonds Sport & Cultuur
geplaatst op: 20-01-2021
Lees verder »
Kerstbomen inzamelactie 2021
geplaatst op: 21-12-2020
Lees verder »
Rabobank Coöperatiefonds keert € 63.000 euro uit
geplaatst op: 21-12-2020
Lees verder »
Meepraten over sport en bewegen?
geplaatst op: 20-12-2020
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Scholieren gezocht voor rondbrengen bibliotheekboeken

geplaatst op 22-01-2021

Scholieren gezocht voor rondbrengen bibliotheekboeken


Bibliotheek Noord Fryslân vindt het erg belangrijk dat een ieder kan blijven lezen. Ook als deze persoon niet meer (of tijdelijk) zelf naar de bibliotheek kan komen om boeken te lenen.
Hiervoor hebben wij een Bibliotheek Aan Huis service (BAH). Deze service wordt gedaan door scholieren (16-17 jaar) als een betaald bijbaantje. We willen graag deze generaties "bij elkaar brengen".
 
Nu zijn er 3 dorpsgenoten in Sexbierum die al van deze dienst gebruik maken maar is er nog geen scholier die hierbij ondersteund.
 
Hoe werkt het?
-Scholier maakt kennis met de BAH klant.
-Ze maken afspraken over het soort boeken wat graag gelezen wordt
-Ze maken een afspraak hoe ze met elkaar contact kunnen opnemen.
-In overleg wordt er dan een dag en tijdstip afgesproken.
-Scholier gaat langs voor het omruilen van de boeken, maakt een praatje, drinkt een bakje thee.
-Scholier levert de uitgelezen boeken weer in bij de Bibliotheek.
-Scholier declareert zijn uren. (van huis tot huis)
 
Het is een baantje voor een scholier die maatschappelijk betrokken is. Je wordt er zeker niet rijk van maar de voldoening en waardering die je krijgt is groot. Herken jij jezelf in dit plaatje? Neem dan contact op met 
Mariska Hibma via mailadres M.Hibma@bnfrl.nl
 


Waadhoeke versterkt karakter waddenlandschap met 300 bomen

geplaatst op 22-01-2021

Waadhoeke versterkt karakter waddenlandschap met 300 bomen
 
Gemeente Waadhoeke gaat in januari 2021 300 bomen planten op verschillende plaatsen in de gemeente. Dit doet de gemeente om de beplanting te herstellen die in de afgelopen decennia is aangetast en verdwenen door ouderdom, boomziekten of herinrichting. Waadhoeke wil hiermee ook de karakteristieke beplanting langs bijvoorbeeld lanen of op erven in het waddenlandschap versterken.
 
De bomen krijgt Waadhoeke geleverd van de Iepenwacht. Het gaat om 13 verschillende boomsoorten. De aanplant is de eerste actie die voortkomt uit het project ‘Bomen in het waddenlandschap’. Aan stichting Bomen in het Waddenlandschap heeft gemeente Waadhoeke 750 bomen gevraagd om aan te planten in 2021. Daarvan staan de eerste 300 nu klaar om de grond in te gaan. 
 
Oude en nieuwe locaties
Voor Bomen in het waddenlandschap bracht Gemeente Waadhoeke verschillende locaties in kaart; nieuwe locaties en locaties waarvan bekend is dat er ooit bomen stonden. Met de nieuwe aanplant wil Waadhoeke de boombeplanting in de gemeente versterken en de historische laanbeplanting herstellen waar dit door de jaren heen verdwenen is. Samen met een landschapsarchitect en bomenkundige heeft de gemeente bomen gekozen die passen bij de grond waarin ze worden geplaatst.
 
Behoud van uniek landschap
In heel Waadhoeke zijn zo’n 40.000 bomen. Het landschap achter de Waddendijk is uniek in Nederland en de gemeente Waadhoeke vindt het belangrijk om dit te behouden. Van oorsprong komen in dit gebied met zeekleigrond geen bomen voor. Na inpoldering van het gebied rond de 16e eeuw plantten de bewoners bomen in dit gebied. Het voormalige Bildt biedt ruimte aan openheid en (akker)landbouw en kent een geschiedenis van boomgaarden.
 
Lijst met aantallen bomen per soort  
 
Lijst met aantallen bomen per soort Aantal
Acer campestre (Veldesdoorn) 50
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) 70
Alnus glutinosa (Zwarte els) 50
Carpinus betulus (Haagbeuk) 30
Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 35
Fraxinus excelsior 'Geessink' 40
Populus canescens (Abeel) 60
Populus nigra (Zwarte populier) 60
Quercus robur (Zomereik) 30
Salix alba (Schietwilg) 70
Tillia cordata (Kleinbladige linde) 100
Tillia europaea (Gewone linde) 80
Ulmus (Iep, diverse klonen) 75
750


Prachtige ingestuurde foto van Andries Grijpma

geplaatst op 22-01-2021

Prachtige ingestuurde foto

Op de redactie van het Silhouet krijgen we soms mooie foto's toegestuurd. Helaas kunnen we niet alles in het blad plaatsen. Maar deze foto verdiend wel een beetje meer aandacht. Daarom delen we hem graag met u. Een prachtige foto vanaf het bankje langs het schelpenpad bij het bos. Andries bedankt voor het delen van deze prachtige foto!


Waadhoeke eerste Friese gemeente met Volwassenenfonds Sport & Cultuur

geplaatst op 20-01-2021

Waadhoeke eerste Friese gemeente met Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners van de gemeente Waadhoeke, die het niet breed hebben, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Daarmee kunnen ze (weer) deelnemen aan sport en cultuur. Waadhoeke is de eerste gemeente in Fryslân die het Volwassenenfonds Sport & Cultuur aanbiedt aan haar inwoners.  

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen geld voor sport of een culturele hobby. In Fryslân gaat het om 50.000 inwoners. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. De gemeente Waadhoeke vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door het Volwassenenfonds aan te bieden draagt de gemeente Waadhoeke actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van deze gemeente.

Over het Volwassenenfonds
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lidmaatschap, lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Het doel van het Volwassenenfonds is dat iedereen kan meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarom neemt het fonds de financiële drempels weg.

Wethouder van Participatie, Boukje Tol: “Wij constateren de behoefte bij inwoners om actief mee te kunnen doen. De kosten mogen dan geen belemmering zijn. Voor jeugd tot 18 jaar hebben we het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar nu kan het hele gezin meedoen! Van bewegen en genieten van bijvoorbeeld muziek of toneel voelt iedereen zich beter.“

Hoe werkt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?
Inwoners die leven rond het bestaansminimum, kunnen een aanvraag indienen via een intermediair. Dat kan bij medewerkers van het gebiedsteam, via gebiedsteam@waadhoeke.nl, of bij de buurtsportcoaches van het Beweegteam Waadhoeke, via beweegteamwaadhoeke@sportfryslan.nl. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wanneer de aanvraag akkoord is, wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging.

Meer informatie: www.volwassenenfonds.nl of www.waadhoeke.nl 


» Berichtenoverzicht