Actueel

Agenda Ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 04-04-2018
Lees verder »
VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
geplaatst op: 08-03-2018
Lees verder »
Update herinrichting 6 maart
geplaatst op: 09-03-2018
Lees verder »
Het geheim van de zilveren munt
geplaatst op: 22-01-2018
Lees verder »
Regels carbitschieten 2017
geplaatst op: 29-12-2017
Lees verder »
Kerstbomen inzamel actie
geplaatst op: 28-12-2017
Lees verder »
Update Herinrichting 21 december 2017
geplaatst op: 23-12-2017
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Agenda Ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum

geplaatst op 04-04-2018

Agenda Ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
25 April 2018, 20:00 Dorpshuis It Waed te Sexbierum

 
Bij deze nodigt Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum al haar leden en niet-leden uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering op 25 april a.s. Tijdens deze avond informeren wij u over onze activiteiten van 2017 en 2018. Het (financieel) jaarverslag, de notulen, de agenda en statutenwijziging worden ter plaatste tijdens de inloop uitgereikt. In het tweede gedeelte van de vergadering wordt er een presentatie gehouden door Fryske Flinter uit Oosterbierum.
 
19:45     Inloop
20:00     Opening vergadering en mededelingen
20:05     Notulen Ledenvergadering 2017
20:10     Voorstel statuten wijziging
20:20     Jaarverslag Dorpsbelang, verzorgd door Eelco van Lent
20:45     Financieel jaarverslag, verzorgd door José Brink en benoemen kascommissie.
21:00     Rondvraag
21:15     Pauze
21.30     Presentatie Fryske Flinter uit Oosterbierum
21:55     Sluiting
 
 
 


VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

geplaatst op 08-03-2018

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
 
Geachte leden van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum, tijdens de ledenvergadering van april 2017 is er ingestemd met het wijzigen van de voorgestelde statutenwijziging. Deze wijziging is voorgesteld bij Notaris Petra IJdema. Echter zijn de voorgestelde statuten nietig verklaard i.vm. een niet juiste stemprocedure. Dit voorstel tot wijziging statuten wordt hierbij nogmaals voor de geplande jaarvergadering, die gepland staat op 25 april 2018, gepubliceerd aan de leden van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.
 
Gevraagd besluit:
Instemmen met de wijziging van de statuten zoals voorgesteld door het bestuur en het machtigen van het bestuur om de statuten te doen passeren bij de notaris.  Voor dit besluit is een twee/derde meerderheid van de leden vereist. 
 
Te wijzigen statuten
Artikel 1.2 Zij is gevestigd te Sexbierum, gemeente Waadhoeke
Artikel 13.1 De geldmiddelen staan onder beheer van het bestuur, dat jaarlijks in de algemene ledenvergadering, welke dient te worden gehouden voor dertig april, rekening en verantwoording van zijn beheer aflegt
Artikel 14.1 Aan het hoofd van de vereniging staat een door de algemene ledenvergadering benoemd bestuurd van meerderjarige personen ten getale van maximaal negen
Artikel 15.1 Alle bestuursleden hebben zitting voor de duur van vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster welke is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 17.1 Telkenjare zal vóór dertig april een algemene ledenvergadering, jaarvergadering genaamd, worden gehouden.
Artikel 22.1 Deze statuten kunnen worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering, dan alleen met tenminste drie/vierde van de aanwezige leden der uitgebrachte geldige stemmen.
 
 
 
 


Update herinrichting 6 maart

geplaatst op 09-03-2018

Update 6 maart 2018

Het werk ligt al enige tijd stil. De belangrijkste reden hiervoor is de leveranties van de betonnen zitranden. Deze zitranden komen op het plein voor de kerk en het dorpshuis. Met de aannemers is nu de onderstaande planning afgesproken.

Jammer genoeg kunnen we het werk niet meer in deze maand opleveren en “schieten” we 2 weken april in. Er wordt 9 maart weer gestart met het opknappen van de steeg tussen de Alde – en de Nije Buorren. Daarbij wordt ook het riool in deze steeg vernieuwd. Daarna worden de zitelementen geplaatst en  volgt het aanbrengen van de beplanting en straatmeubilair. De gehele inrichting is dan 15 april afgerond.

Na de afronding wordt de werkgroep uitgenodigd om de herinrichting te evalueren. Is het zo geworden zoals gedacht of moeten er nog onderdelen worden aangepast. Ten behoeve van deze evaluatie zullen we ook weer “telslangen” op de Nije Buorren aanbrengen. Hiermee wordt o.a. de snelheid van het verkeer gemeten. Die meting kunnen we dan vergelijken met de “0-meting” die is gedaan vóór de herinrichting.
We hebben inmiddels een aantal op- en aanmerkingen over de nieuwe inrichting ontvangen. Mochten er nog verbeterpunten zijn laat het dan weten. Dan kan dat worden meegenomen in de evaluatie door de werkgroep.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u nog steeds contact opnemen met Anne van Straten tijdens kantooruren en bij calamiteiten op nummer 06 – 10337471 en de gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739.
 


Het geheim van de zilveren munt

geplaatst op 22-01-2018

In de molen de korenaar (1868) in Sexbierum vertelt eigenaar Sibe Claes het verhaal over het geheim van de zilveren muntstukken. Ze hebben een speciale functie in de molen. Een bijzonder verhaal over 3 muntstukken (ook uit 1868) die Sibe op zijn 14e kreeg van een helderziende. Die gaf hem een geheimzinnige opdracht.

Benieuwd naar het mysterieuze verhaal achter deze muntstukken?
Of altijd al een kijkje willen nemen op deze sprookjesachtige locatie?

Kom langs op vrijdagavond 26 januari en luister naar het verhaal in het hart van de molen.

De Korenaar is erg bijzonder doordat oud en nieuw zichtbaar gecombineerd zijn. Een eeuwenoude molen die met nieuwe technieken een bijzondere beleving kan brengen (drones, touchscreen TV’s en 3D camera’s).
De Molen wordt o.a. gebruikt als trouwlocatie of andere evenementen, maar sinds 26 januari ook als info centrum voor duurzaamheid (Mensonides). Op de avond zelf kunt u zich ook laten informeren over de mogelijkheden van duurzaamheid. De molen is namelijk 100% energieneutraal.

Elk halfuur start het verhaal:
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

Hoe lang duurt jouw verhaal?
+/- 15 minuten

Hoe vaak vertel je jouw verhaal?
6 keer

In welke taal vertel je jouw verhaal?
Nederlands
 


» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia