Actueel

Kerstbomen inzamelactie
6 januari 2020 14:30
Lees verder »
​Oproep huisvesters arbeidsmigranten!
Oproep van de Gemeente Waadhoeke
Lees verder »
Lees hier over het MFA
Leeuwarder Courant 25 november 2019
Lees verder »
Alle ingrediënten voor nieuw MFA Sexbierum – Pietersbierum binnen handbereik !!
Dinsdag 26 november a.s. willen we u als dorpsgenoot bijpraten. Wij nodigen u hierbij uit voor deze informatiebijeenkomst om 20:00 uur in dorpshuis It Waed.
Lees verder »
TIP: Meld kleine gebreken eenvoudig online bij de gemeente!
​Meldingen over schade aan bestrating of straat meubilair kun je online doen bij gemeente Waadhoeke
Lees verder »
Frisia hâldt op mei sâltwinning by Easterbierrum
geplaatst op: 02-10-2019
Frisia hâldt earder as de bedoeling wie op mei de sâltwinning by Easterbierrum. 
 
Lees verder »
Werkzaamheden fietspad Sexbierum
Namens de provincie Fryslân wil ik u op de hoogte stellen van het de werkzaamheden aan het fietspad N393 Sexbierum.
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Kerstbomen inzamelactie

Ook in 2020 is er weer een kerstboom inzamelactie Dit jaar zal deze zijn op maandag 6 januari 2020 De bomen kunnen worden ingeleverd om 14.30 uur op de Terp (bij het monument) Doel van de actie is de jeugd (tot 12 jaar) in onze dorpen de gelegenheid te geven om kerstbomen in te zamelen. Per boom krijgt een ieder 50 cent. En voor degene met de meeste bomen……… Een Wisselbeker waar je naam op komt te staan en een cadeaubon t.w.v. 10 euro.

Let op; Inleveren zonder kruis of pot!


​Oproep huisvesters arbeidsmigranten!

Oproep huisvesters arbeidsmigranten, meldt u voor 1 januari voor Bed- voor-Bed regeling 
In Waadhoeke is nieuw beleid van kracht op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het nieuwe beleid staat ook een Bed-voor-Bed regeling . Binnen de regeling gaat de  gemeente  met huisvesters die nu (nog) niet voldoen aan het nieuwe beleid, op zoek naar maatwerkoplossingen. Ze maken daarbij afspraken over de stappen op weg naar de gewenste situatie. Huisvesters kunnen zich melden bij de gemeente voor deze regeling.
 
Meldt u voor 1 januari 2020
Bent u op dit moment huisvester van arbeidsmigranten met of zonder vergunning, en wilt u in aanmerking kunnen komen voor de Bed-voor-Bed regeling? Dan kunt u zich voor 1 januari 2020 melden bij Harrie Siegersma, coördinator arbeidsmigranten van de gemeente. U kunt hem mailen op h.siegersma@waadhoeke.nl of bellen op 06 – 8261 0743.


Lees hier over het MFA

Leeuwarder Courant 25 november 2019


Alle ingrediënten voor nieuw MFA Sexbierum – Pietersbierum binnen handbereik !!

Alle ingrediënten voor nieuw MFA Sexbierum – Pietersbierum binnen handbereik !!
 
Het gymnastieklokaal in Sexbierum is meer dan 60 jaar oud. Het dorpshuis is 40 jaar geleden gebouwd. Binnen onze dorpen leeft een langgekoesterde wens om een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) te realiseren. De meest geschikte locatie is het perceel van It Waed, direct gelegen naast de school.
 
Inmiddels heeft de Protestante Gemeente Sexbierum-Pietersbierum (PKN) aangegeven als gelijkwaardige partner mee te willen doen in de MFA. PKN heeft nu meerdere, soms verouderde, gebouwen in gebruik. PKN zoekt een voor de toekomst bestendige oplossing en heeft daarom aangegeven haar kerkelijke bijeenkomsten onder te willen brengen in de nieuwe MFA. Samen met de PKN wil het bestuur van It Waed een “huis” voor onze dorpen realiseren. Het brede draagvlak binnen onze dorpen garandeert een solide en positieve exploitatie, we laten hiermee zien dat een financieel gezond MFA in Sexbierum-Pietersbierum mogelijk is.
 
In verband met de gestegen bouwkosten is een extra financiële bijdrage van Gemeente Waadhoeke essentieel. Het college van Burgemeester en Wethouders is inmiddels overtuigd van de noodzaak en vraagt de Gemeenteraad extra geld beschikbaar te stellen. Op donderdag 28 november wordt in de raadszaal hier een besluit over genomen. We rekenen die avond op een goed gevulde publieke tribune in het gemeentehuis te Franeker. De raadszaal is vrij toegankelijk, met uw aanwezigheid laat u zien dat er draagvlak in onze dorpen.
 
Door te tonen dat wij met z’n allen de schouders er van harte onder zetten, laten we aan elkaar en aan de Gemeenteraad zien dat het nu moet gebeuren! We moeten nu laten zien dat een MFA voor onze dorpen hard nodig is. Een nieuw gebouw waarin school (gymonderwijs), kerk, verenigingsleven en dorpshuis-functie onder één dak verenigd zijn. Een MFA waar we vele tientallen jaren mee vooruit kunnen, dit is nodig voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen.
 
Er is nog veel werk te verzetten en daar hebben wij elkaar bij nodig! Menskracht is nodig voor een stichtingsbestuur en activiteitencommissie of als vrijwilliger voor beheer en zelfwerkzaamheid. We doen een beroep op de kennis, kunde en capaciteiten van een ieder.   
 
Dinsdag 26 november a.s. willen we u als belanghebbende en dorpsgenoot bijpraten.
Wij nodigen u hierbij uit voor deze informatiebijeenkomst om 20:00 uur in dorpshuis It Waed.
 
De heer Titus Sijmonsma, adviseur bij Doarpswurk, zal deze avond de discussie leiden en ons uitdagen om mee te doen en er samen een succes van te maken!
 
We zien u graag op de 26e november.
 
Dit is een initiatief van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum, Stichting Dorpshuis It Waed en de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum.


» BerichtenoverzichtChristelijke Drumband Concordia