Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Rabobank Clubkas campagne

geplaatst op 31-03-2019

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank steunt met de Rabobank Clubkas Campagne de verenigingen en stichtingen in onze regio. Elk jaar stellen ze hiervoor een bedrag beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeelt over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Alle leden krijgen hiervoor een aantal stemmen die zij op hun favoriete clubs mogen uitbrengen.

Heeft u de stemkaart deze week ook in de brievenbus ontvangen? In Sexbierum zijn er 5 verenigingen die meedoen en uw stem goed kunnen gebruiken.

* Christelijke Drumband Concordia Sexbierum
* Gymnastiekvereniging Felicitas
* Kaatsvereniging de Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
* Tennisclub WESP
* Voetbalvereniging AVC

Kunnen deze verenigingen rekenen op uw stem?

Bent u nog geen lid? Aanmelden kan via onderstaande link en is gratis.
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden?fbclid=IwAR2ua3qT2v9aqST-VOjHysq10KMA-CwG6L3wHuuMCjUOE8F7luHjqdAyiks


Garagesale Sexbierum en Pietersbierum

geplaatst op 31-03-2019

SEXBIERUM-PIETERSBIERUM RUIMT OP!!

Op zaterdag 25 mei van 10:00 tot 15:00 uur wordt er een garagesale georganiseerd in onze dorpen.

Een activiteit die al eerder georganiseerd is door de Tsjerke-Ekers, zal door enthousiastme van diverse dorpsbewoners nu groter uitpakken. Ruim uw kledingkast op, haal uw spullen van de zolder, maak de garage leeg en verkoop ze in uw eigen voor/achtertuin. Spullen die u niet meer gebruikt, kunt u aanbieden voor een leuk prijsje. Alles is mogelijk tijdens deze dag, gezelligheid is het belangrijkste.

Mee doen aan deze activiteit is geheel gratis, het enige wat we vragen is een aanmelding via e-mailadres annet@home.nl en op 25 mei de vlag uit.

De aanmeldingen zullen kenbaar worden gemaakt op de uitingen van de garagesale, zodat het zichtbaar is waar bezoekers kunnen koopjes kunnen scoren. Aanmelden kan t/m zondag 7 mei.

Doet u ook mee??


Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum

geplaatst op 10-03-2019

Agenda Ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
10 April 2019, 20:00 Dorpshuis It Waed te Sexbierum

 
Bij deze nodigt Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum al haar leden en niet-leden uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering op 10 april a.s. Tijdens deze avond informeren wij u over onze activiteiten van 2018 en 2019. Het (financieel) jaarverslag, de notulen en de agenda  worden ter plaatste tijdens de inloop uitgereikt.  Tijdens de tweede helft zal Dhr. Meindert Schroor een interessante lezing verzorgen over de historie van onze omgeving.
 
19:45     Inloop
20:00     Opening vergadering en mededelingen
20:05     Notulen Ledenvergadering 2018 
20:15     Jaarverslag Dorpsbelang, verzorgd door Jelle Jan WIssmann
20:30     Financieel jaarverslag, verzorgd door José Brink  en benoemen kascommissie.
20:45     Rondvraag
21:00     Pauze
21.15     Dhr. Meindert Schroor geeft een interessante lezing over de historie van onze omgeving.
22:00     Sluiting


Cursus Vertrouwensontactpersoon

geplaatst op 22-02-2019

Beste (sport)verenigingen,

Beweegteam Waadhoeke organiseert cursus Vertrouwenscontactpersoon.


Het tegen gaan van of het omgaan met situaties waar seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag voorkomt wordt een steeds belangrijker thema bij sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Om een veilig klimaat te creëren is het aan te bevelen om een vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging te hebben. Beweegteam Waadhoeke biedt samen met het NOC*NSF een cursus Vertrouwenscontactpersoon aan op woensdagavond 20 en 27 maart 2019.

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of bond. Juist om deze reden wordt de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) lokaal georganiseerd.

Wat is een VCP?
Een VCP is een Vertrouwenscontactpersoon binnen een sportvereniging. Deze persoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door. De VCP is diegene die als eerst ingeschakeld wordt, deze persoon is er voor slachtoffers, daders, coaches, leden, ouders van leden, het bestuur, vrijwilligers ect. Eigenlijk iedereen die met de vereniging te maken heeft. De VCP zal zelf geen actie gaan ondernemen, hij of zij zal het doorgeven aan het bestuur of aan de vertrouwenspersoon van de sportbond of NOC*NSF. Daarnaast is de VCP verantwoordelijk voor het beleid binnen een vereniging om een veilig sportklimaat te creëren. 

Wat houdt de cursus VCP in?
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Meld je aan!
Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. De cursus is toegankelijk voor vrijwilligers van alle sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Waadhoeke.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via onderstaande e-mailadres. Voor meer informatie kunt u terecht bij buurtsportcoach Lammert Harkema via lammert@sportfryslan.nl of 06-13169152.

Plaats: Gemeentehuis Waadhoeke, Franeker
Kosten: Geen
Beschikbaarheid: Woensdag 20 en 27 maart 2019
Tijdsduur: 19.00 – 22.00 uur
Aanmelden: https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/sportopleidingen/vertrouwenscontactpersoon-2019-gemeente-waadhoeke?formulierType=AANMELDEN of https://bit.ly/2UyHsrt

Met sportieve groet,
Lammert Harkema Buurtsportcoach Beweegteam Waadhoek


» Berichtenoverzicht
Christelijke Drumband Concordia