Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Slachtemarathon 15 juni 2024

geplaatst op 10-06-2024


Uitkomsten enquĂȘte energielandschap Sexbierum-Pietersbierum

Sexbierum, 20 maart 2024.

Betreft; uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum - Pietersbierum
Geachte dorpsbewoners,

Hartelijk dank allen voor het invullen en inleveren van de enquête energielandschap rond onze
dorpen!
Er zijn in totaal 421 ingevulde enquêtes ontvangen, dit is een response van meer dan 50%, dit mag
bestempeld worden als uitzonderlijk hoog.
28 maart gaat de gemeenteraad van Waadhoeke hier over verder praten, we gaan er van uit dat de
raad deze input meeneemt in hun verdere besluitvorming.
De resultaten van de enquête kunt u hier inzien:Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024


Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!

geplaatst op 17-04-2022
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!


De gemeente Waadhoeke gaat een Omgevingsvisie maken. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie beschrijft de visie die we hebben op de toekomst. Vooral voor de leefomgeving van onze gemeente. De visie schrijven we op hoofdlijnen en gaat over de hele gemeente. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen en opgaven die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienlijk deel van het buitengebied betreffen. Hoe de visie eruit ziet? Dat bepaalt de gemeente samen met u. Via deze enquête kunt u meedenken .

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of waar noodzaak voor verandering is. Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”

Wat hebben we al gedaan?
We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebben we het bestaande beleid op een rij gezet. En we hebben u nodig voor het vervolg!

Enquête: invullen kan t/m 8 mei via www.omgevingsvisiewaadhoeke.nl
Van u vragen we welke onderwerpen zéker een plekje moeten krijgen in de Omgevingsvisie. Daarom hebben we een enquête gemaakt die alle inwoners van Waadhoeke in kunnen vullen. Alle input helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken. Klik hier om naar de enquête te gaan. Hoe gaan we verder? Dit is nog maar het begin. Er volgen meer momenten waarop inwoners en ondernemers kunnen meedenken. In het najaar van 2022 organiseert de gemeente themasessies over de opgaven en kansen in onze gemeente. De totale visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar zijn, en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op www.waadhoeke.nl/omgevingswet.

Helpt u ons op weg met de visie voor Waadhoeke en vult u de enquête in?


» Berichtenoverzicht