Actueel

Parkeer proef in Sexbierum: parkeer je auto op de rijbaan
geplaatst op: 16-10-2020
Lees verder »
Bibliotheek blijft open, maar annuleert deel activiteiten
geplaatst op: 16-10-2020
Lees verder »
Meet zelf de luchtkwaliteit
geplaatst op: 16-10-2020
Lees verder »
Yeb Hettinga Skoalle gaat op afspraak weer open, met een expositie van HARM KASMA
geplaatst op: 15-09-2020
Na twee succesvolle exposities in de Yeb Hettinga skoalle, waar voornamelijk portretten te bewonderen waren, komt er nu een verkoopexpositie. Harm Kasma ut Tzummarum heeft zeven schitterende dorpsgezichten geschilderd. Het betreft alle dorpen van de voormalige gemeente Barradeel.  Harm stelt de opbrengst van de verkoop van deze schilderijen ter beschikking aan de Stichting Yeb Hettingaskoalle. Natuurlijk is het bestuur hier erg blij mee! 
Lees verder »
Winst uit je woning!
geplaatst op: 15-09-2020
Alle huiseigenaren in de gemeente Waadhoeke krijgen € 70,-.


 
 
Lees verder »
Kerstbomen inzamelactie
6 januari 2020 14:30
Lees verder »
​Oproep huisvesters arbeidsmigranten!
Oproep van de Gemeente Waadhoeke
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Parkeer proef in Sexbierum: parkeer je auto op de rijbaan

geplaatst op 16-10-2020

Bericht namens de Gemeente Waadhoeke

Binnenkort start gemeente Waadhoeke samen met de plaatselijke politie een parkeer proef in Sexbierum. Met alle goede bedoelingen wordt er vaak met twee wielen op de stoep geparkeerd. Helaas zorgt dit ervoor dat de stoepen minder goed begaanbaar zijn. Met de proef hopen we daar stappen in te kunnen zetten.
 
De proef in Sexbierum
Zowel de politie als gemeente Waadhoeke kregen heel regelmatig meldingen over het foutparkeren in Sexbierum. Dit is de aanleiding om vanaf 21 oktober te starten van een parkeer proef.  Vanaf dat moment gaan de gemeentelijke handhavers en de politie controleren op parkeren op de stoep. Een bekeuring voor parkeren op de stoep kost 95 euro, exclusief administratiekosten. Na de proef kijken we naar het effect en of we op eventueel andere plekken een dergelijke proef zouden moeten opzetten.
 
Parkeren op de rijbaan: meer ruimte voor de voetganger en minder gevaarlijke situaties
Door de auto op de rijbaan te parkeren is er voor de voetganger meer ruimte. Als auto’s op de stoep geparkeerd staan, moeten rolstoel- of rollatorgebruikers, scootmobielers of personen met kinderwagens uitwijken naar de rijbaan. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden of een gevoel van onveiligheid geven.  
 
Goed om te weten: in de heringerichte dorpskern Sexbierum zijn de regels nét iets anders. Hier is het de bedoeling om op het verhoogde deel (de donkergrijze vakken) te parkeren.


 


Bibliotheek blijft open, maar annuleert deel activiteiten

geplaatst op 16-10-2020

 

Bibliotheek blijft open, maar annuleert deel activiteiten
 
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van dinsdag 13 oktober, heeft Bibliotheken Noord Fryslân een groot aantal van haar activiteiten tot nader order geannuleerd. De bibliotheken blijven wel open en er wordt gewerkt volgens de adviezen van de overheid. Zo kan de bezoeker veilig boeken lenen en inleveren bij de bibliotheek.
 
Activiteiten
De boodschap van de persconferentie was helder; zorg voor zo weinig mogelijk contact met anderen, beperk activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn en reis zo min mogelijk. De Bibliotheek heeft daarom besloten een groot aantal activiteiten te annuleren. Mensen die zich hiervoor hadden aangemeld, krijgen persoonlijk bericht. Cursisten kunnen niet meer terecht in de fysieke Digi-Taalhuizen, dat contact zal voorlopig online en digitaal plaatsvinden. Voor kinderen onder de 13 jaar en kleine groepen zijn er geen beperkingen, daarom kunnen sommige kinderactiviteiten wel doorgaan. Hetzelfde geldt voor spreekuren en lessen op maat die een-op-een plaatsvinden. Activiteiten die vooralsnog doorgaan staan op www.ontdekdebieb.nl.
 
Informatiepunt Digitale Overheid
Op 21 en 23 oktober zou in een aantal bibliotheken in Noord-Fryslân het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) worden geopend. Eén punt waar inwoners terecht kunnen met vragen over de dienstverlening van de overheid. Deze openingen gaan niet door, omdat die binnen de coronaregels niet goed tot hun recht komen. Daarmee is de start van de dienstverlening van het IDO ook uitgesteld. Dit geeft de bibliotheekmedewerkers de ruimte om zich te focussen op het goed laten reilen en zeilen van het bezoek van mensen aan de bibliotheek, binnen de geldende coronaregels.
 
Bibliotheek blijft open
De bibliotheek blijft gewoon open. “We zijn opgelucht dat de bibliotheek wordt gezien als een noodzakelijke basisvoorziening en daarom open kan blijven. We willen dan ook zo optimaal en zo veilig mogelijk deze taak uitvoeren, voor zowel bezoeker als medewerker,” aldus directeur-bestuurder Paulien Schreuder van Bibliotheken Noord Fryslân. Bezoekers hoeven niet te reserveren voor een bezoek aan de bibliotheek, maar moeten wel een mandje gebruiken. De bibliotheekmedewerkers kunnen er zo op toezien dat er niet teveel bezoekers binnen zijn, conform de richtlijnen van de rijksoverheid. Leestafels en computers kunnen gebruikt worden als bezoekers zich hiervoor registreren. Deze registratie is verplicht in het kader van het bron- en contactonderzoek van de GGD. De dienstverlening aan scholen gaat gewoon door.
 
Bibliotheken Noord Fryslân
Bibliotheken Noord Fryslân heeft 14 vestigingen en één uitleenpost in 9 gemeenten in Noord-Fryslân; op de vier Waddeneilanden en in Buitenpost, De Westereen, Dokkum, Dronryp, Franeker, Harlingen, Hallum, Kollum, St.-Annaparochie, Surhuisterveen. De bibliotheek is overal en voor iedereen.


Meet zelf de luchtkwaliteit

geplaatst op 16-10-2020

MEET ZELF DE LUCHTKWALITEIT
Burgers in de Waadhoeke kunnen meedoen
 
Nieuwsgierige en betrokken Noorderlingen informeren, inspireren en activeren om zelf aan de slag te gaan met wetenschap en techniek en zo wellicht invloed uit te oefenen op de verbetering van hun eigen leefomgeving. Met dat doel zijn verschillende partijen binnen de Rijksuniversiteit Groningen en Forum Groningen een meet-actie "Onze lucht" gestart, zelf de luchtkwaliteit meten.
 
Inwoners van de Gemeente Waadhoeke kunnen ook meedoen. Dankzij een subsidie van de Gemeente zijn de kosten per deelnemer slechts 25 euro. Voor dat bedrag krijgt u een vernuftig meetinstrument dat u zelf in elkaar moet zetten en waarmee u zelf de luchtkwaliteit kunt meten. De huidige stand van aanmeldingen is 20. Gezien het toegekende subsidie bedrag is er nog ruimte voor 26 meetplekken, graag langs de kust en in noord-westen van de Gemeente Waadhoeke.  
 
U zich kunt opgeven via de website onzelucht.nl , daar vindt U ook de (technische) voorwaarden voor deelname. Het aantal deelnemers in onze gemeente is beperkt daarom wordt ook een motivatie gevraagd. In de tweede helft van oktober wordt uw deelname bevestigd.
 
Het in elkaar zetten van het meetinstrument hoeft u gelukkig niet alleen te doen. Er is een workshop gepland waarin alle deelnemers uit de gemeente bij elkaar komen en dit met elkaar doen. Deze workshop wordt begeleid vanuit de RUG.
 
CurioUs? en de eerste Meet-o-theek van Nederland
Onze lucht is de eerste grote meetactie van 'CurioUs?', een nieuw initiatief van Rijksuniversiteit Groningen en  Forum Groningen. Naast meetacties voor 'burgerwetenschappers', organiseert CurioUs? onder meer lezingen, workshops en 'walk ins' waar bezoekers zonder drempel kunnen kijken en experimenteren. De kern van CurioUs? is de eerste Meet-o-theek van Nederland, die op 14 november 2020 opent in het Smartlab in Forum Groningen. In de Meet-o-theek kan iedereen met een (gratis) Forumpas meetapparatuur lenen en informatie krijgen over het verzamelen van informatie in en rond zijn eigen huis. Met haar activiteiten wil CurioUs? nieuwsgierige noorderlingen enthousiast maken om zelf aan de slag te gaan met wetenschap en techniek en zo hun eigen leefomgeving in kaart te brengen en wellicht te verbeteren. 

 


Yeb Hettinga Skoalle gaat op afspraak weer open, met een expositie van HARM KASMA

geplaatst op 15-09-2020

Na twee succesvolle exposities in de Yeb Hettinga skoalle, waar voornamelijk portretten te bewonderen waren, komt er nu een verkoopexpositie. Harm Kasma ut Tzummarum heeft zeven schitterende dorpsgezichten geschilderd. Het betreft alle dorpen van de voormalige gemeente Barradeel.  Harm stelt de opbrengst van de verkoop van deze schilderijen ter beschikking aan de Stichting Yeb Hettingaskoalle. Natuurlijk is het bestuur hier erg blij mee!

Zeker nu het museum dit jaar door Corona nog niet open kon gaan voor bezoekers en er nog geen inkomsten zijn. Het museum is dagelijks van 12 september t/m 29 november te bezoeken. Dit kan alleen op afspraak! U kunt dan ook de replica van het vroegmiddeleeuws zodenhuis bezoeken. In de “skoalle” is een permanente uitstalling van landbouwgereedschap, archeologische vondsten en er zijn filmpjes van de visserij, vlasteelt en het “Dokkumer lokaaltsje” te bekijken. De schilderijen van Harm Kasma zijn te bezichtigen en u kunt een bod doen op een schilderij met dorpsgezicht. Op 29 november zal bekend worden wie het hoogste bod heeft gedaan. Diegene zal de eigenaar van een prachtig schilderij worden.

Entree: € 3,00 pp/kinderen t/m 12 jaar gratis U kunt voor een bezoek een afspraak maken bij: Colette Hettinga-Jehee, tel 06 27 14 81 98/ 0518 48 13 56 yebhettingaskoalle@gmail.com Wij houden ons aan de Coronamaatregelen en vragen daarbij bij binnenkomst uw persoonlijke gegevens op de aanwezige lijst te vermelden, uw handen te ontsmetten, de looproutes te volgen en de overige aanwijzingen te volgen.


» Berichtenoverzicht
Christelijke Drumband Concordia