Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Rabo ClubSupport

Rabobanken in Friesland zetten zich in voor het versterken van clubs en verenigingen
 
Clubs en verenigingen in Friesland vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Vanaf 6 september start het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport daarom weer. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. De Rabobanken in Friesland stellen hun kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.
 
Campagne voeren
Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit Friesland die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk daarbij aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine of een (voor)leesclub voor senioren.
 
Versterken van het club- en verenigingsleven
Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. ‘Het verenigingsleven leeft als nooit tevoren. Daarom is het mooi dat wij juist nu iets kunnen betekenen voor deze clubs met Rabo ClubSupport, vertelt Jelmer Algra, directeur Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Wij zijn er trots op al deze verenigingen te kunnen ondersteunen in de vorm van kennis, netwerk en financiën. En hopen dat ook de campagne in 2021 weer een succes wordt!”
 
Van vogelwacht tot jeugdcircus
In 2020 hebben in Friesland 1.386 clubs deelgenomen aan Rabo ClubSupport en is 580.00 euro verdeeld onder deze verenigingen en stichtingen. Zo kreeg Fûgelwacht Boksum e.o. een bedrag van 1.016 euro voor pompen die werken op zonnepanelen zodat weidevogels ook tijdens droogte voldoende drinkwater hebben. En werd Jeugdcircus Saranti verrast met een bijdrage van 480 euro voor het ontwikkelen van de circusvoorstelling ‘CircusKriebels’ door kinderen van 6 tot en met 18 jaar.
 
Inschrijving gestart
Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf 6 tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank leden start op 4 oktober en rond half november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.
 
Clubs die geen uitnodiging hebben ontvangen maar die wel willen deelnemen, kunnen een mail sturen naar communicatie.frl@rabobank.nl.
Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op www.rabo-clubsupport.nl.


 

» Berichtenoverzicht