Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Fietstunnel Getswerderdyk

geplaatst op 20-02-2022

Oppimpen Fietstunnel Getswerderdyk

Verleden jaar heb ik het idee neergelegd bij dorpsbelang of we net zo als het dorp Skingen de fietstunnel onder de A31 de muren van deze tunnel kunnen verven met muurschilderingen die iets vertellen/uitbeelden wat er in onze omgeving leeft/is/was. Gelukkig dat dorpsbelang net zo enthousiast als ik was en zijn we eind verleden jaar voor het eerst bij elkaar gekomen. Wie is we!
We is Wiebe Goodijk, Ariën Hartman, Klaas Werumeus Buning, Ymte de Jager en Réne Salverda.
Meindert Lodewijks is een van de initiatiefnemers geweest van het project in Skingen. Hij heeft ons hun projectplan overhandigd om te gebruiken. Verder heeft hij e.e.a. verteld waar zij tegen aan waren gelopen en wat er allemaal een beetje bij kwam kijken. Terugkijkend was hij zeer te spreken over wat het resultaat is geworden en hoe de gemeenschap jong en oud zich gezamenlijk heeft ingezet om het plan te doen slagen.

Dit hopen wij ook te bereiken en zijn dan ook vlot van start gegaan. We hebben in januari contact opgenomen met de gemeente en met Rijkswaterstaat welke eigenaar is van de fietstunnel. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud zoals het schoonhouden van de tunnel. Beide partijen hebben hun medewerking toegezegd en we kunnen zodoende ons plan verder uitwerken. Om dit te doen hadden we iemand nodig die het projectplan op gaat stellen zodat we die kunnen indienen. In de persoon Elies Hoeksma – de Vries uit Minnertsga zal zij de gene zijn die zich hiermee bezig gaat houden. Ook zullen we instanties aanschrijven om een financiële bijdrage gezien de oppervlakte die beschilderd dient te worden.
In onze laatste bijeenkomst in februari heeft dhr. Werumeus Buning helaas te kennen moeten geven dat hij om privé omstandigheden uit de werkgroep stapt tevens zijn partner mevr. Salverda zal zich daarom terugtrekken. Heel erg jammer maar alle begrip voor hun keuze. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe inspirator voor de uitwerking van de beschildering van de tunnel. En deze hebben we in middels gevonden. Jouke van der Zee is bereid deze taak op zich te nemen.  Mevr. Salverda zegde ons nog wel een mooi bedrag toe waar we haar zeer erkentelijk voor kunnen zijn.
Voor de naam van de tunnel vragen wij hulp van u en willen dan ook een prijsvraag uitschrijven voor de mooiste naam die door een deskundige jury uit alle inzendingen zal worden gekozen.

We ontvangen dan ook graag uw inzending uiterlijk voor 1 april 2022. 
Deze kunt u inzenden aan dorpsbelang per mail of post. T.a.v. “Prijsvraag Fietstunnel”

En als laatste voelt u zich geroepen om mee te willen helpen aan dit project dan horen we dit graag van u!
Namens de werkgroep
Ariën Hartman
 
 
 

» Berichtenoverzicht