Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

ZOUTWINNING ONDER WADDENZEE VEILIG ?

geplaatst op 27-08-2010

De peperdure plannen van Frisia Zout om zout te winnen onder de Waddenzee zijn volgens de directie volstrekt veilig voor het milieu. Frisia kwam in 2008 met een startnotitie voor een nieuwe project, dat tot 50 miljoen euro moet kosten. Critici stellen dat winning onder de Waddenzee kan leiden tot bodemdaling met tal van negatieve milieueffecten. Ook zou zoutwinning onder de Waddenzee volgens TNO in principe economisch onrendabel zijn zonder milieuschade te veroorzaken. TNO sloot een oplossing echter niet uit. Ingenieursbedrijf Arcadis heeft naar eigen zeggen inmiddels aangetoond dat winning wel degelijk technisch haalbaar is. De bodemdaling zou grotendeels worden goedgemaakt door natuurlijke aanvulling van zand. Volgens directeur Durk van Tuinen van Frisia zullen er altijd partijen zijn die blijven klagen: “ maar wij denken te kunnen garanderen dat de natuur bij deze winning niet in gevaar komt. We werken milieuverantwoord.” Op dit moment wint Frisia ten oosten van Harlingen al zout uit lagen die zich op ongeveer 2,5 tot 3 kilometer diep in de ondergrond bevinden. De vergunningen daarvoor lopen binnen enkele jaren af.        Bron de Telegraaf. RH.» Berichtenoverzicht