Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Wel bekend maar goed om nog eens te lezen !

geplaatst op 02-09-2010

Mededeling Gemeente . Groenafval en grofvuil aan de openbare weg
Bij de wijkschouwen die er dit jaar zijn geweest in de diverse dorpen en wijken in Franekeradeel is geconstateerd dat groen en grofvuil te vroeg aan de openbare weg wordt neergelegd. Dit geeft overlast voor het dorp of de wijk en is zeer vervelend voor de mensen die tegen het afval aan moeten kijken. Bovendien kan de gemeente op de plekken waar het afval ligt het gras niet maaien. Om dit te voorkomen vraagt de gemeente om uw hulp. We kunnen deze overlast voorkomen wanneer iedereen zijn afval meldt zoals hieronder beschreven staat.
Er wordt 1 keer per maand groenafval en grofvuil ingezameld in uw dorp of wijk. Er wordt gereden op een vaste dag, raadpleeg hiervoor de gemeentegids of de website van de gemeente  www.franekeradeel.nl . Onder het kopje wonen in Franekeradeel staat het onderwerp Afval en milieu met daaronder diverse onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Wanneer u gaat snoeien of afval gaat opruimen hou er dan rekening mee wanneer dit door de gemeente wordt opgehaald. Dit voorkomt dat u 2 keer moet slepen met het afval. U moet namelijk het afval op eigen erf houden totdat de gemeente langs komt om het afval op te halen. Wanneer u grofvuil en of groenafval wilt laten ophalen dient u dit minimaal één dag voordat de route gereden wordt in uw buurt of dorp, door te geven aan de gemeente, telefoonnr. 0517-380380 .  RH

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia