Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Wel bekend maar goed om nog eens te lezen !

geplaatst op 02-09-2010

Mededeling Gemeente . Groenafval en grofvuil aan de openbare weg
Bij de wijkschouwen die er dit jaar zijn geweest in de diverse dorpen en wijken in Franekeradeel is geconstateerd dat groen en grofvuil te vroeg aan de openbare weg wordt neergelegd. Dit geeft overlast voor het dorp of de wijk en is zeer vervelend voor de mensen die tegen het afval aan moeten kijken. Bovendien kan de gemeente op de plekken waar het afval ligt het gras niet maaien. Om dit te voorkomen vraagt de gemeente om uw hulp. We kunnen deze overlast voorkomen wanneer iedereen zijn afval meldt zoals hieronder beschreven staat.
Er wordt 1 keer per maand groenafval en grofvuil ingezameld in uw dorp of wijk. Er wordt gereden op een vaste dag, raadpleeg hiervoor de gemeentegids of de website van de gemeente  www.franekeradeel.nl . Onder het kopje wonen in Franekeradeel staat het onderwerp Afval en milieu met daaronder diverse onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Wanneer u gaat snoeien of afval gaat opruimen hou er dan rekening mee wanneer dit door de gemeente wordt opgehaald. Dit voorkomt dat u 2 keer moet slepen met het afval. U moet namelijk het afval op eigen erf houden totdat de gemeente langs komt om het afval op te halen. Wanneer u grofvuil en of groenafval wilt laten ophalen dient u dit minimaal één dag voordat de route gereden wordt in uw buurt of dorp, door te geven aan de gemeente, telefoonnr. 0517-380380 .  RH

» Berichtenoverzicht