Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Besluit college B&W betreffende Hottingabur

Het college van B&W van Franekeradeel heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst tot ontwikkeling van de plannen aan de Hottingabur en de investering van 149.260,00 Euro voor de infrastructuur. Na ondertekening zal het ter kennisgeving worden aangeboden aan de raadscommissie.
Planontwikkeling Van Haersoltestrjitte/Hottingabur in Sexbierum.
Wonen Noordwest Friesland heeft na een lange voorbereidingsperiode een bouwvergunning aangevraagd voor 10 woningen aan de Van Haersoltestrjitte / Hottingabur. Hier stonden voorheen een aantal bejaardenwoningen en die zijn al weer enige tijd gesloopt. De corporatie heeft veel tijd gestoken in het onderzoek naar het type woningen dat terug gebouwd zou moeten worden. Zeker in deze tijd waarin de woningbouwmarkt op slot zit is het moeilijk om een goed plan te maken. Het plan is ontwikkeld in goede samenwerking met de gemeente Franekeradeel. De gemeente heeft besloten om een nieuw stukje weg aan te leggen tussen de Hottingabur en de Van Haersoltestrjitte.                                        RH            illustraties WNWF.   click op de illustraties voor vergroting. 

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia