Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Rijk wil extra zout uit oude put Sexbierum

geplaatst op 26-12-2010

Sexbierum - Als het winterweer nog lang aanhoudt, vraagt het rijk aan zoutfabriek Frisia in Harlingen om de afgesloten boorput bij Sexbierum (BAS1) opnieuw open te stellen. Frisia kan dan snel extra zout leveren. De provincie Fryslân is tegen, vanwege de extra bodemdaling. Begin dit jaar sloeg Frisia ook de afgesloten put aan. Overheden in heel Nederland kampen met een tekort aan zout, nu het al ruim twee weken wintert. Rijkswaterstaat opende woensdag al de zogenoemde zoutloketten, om het strooizout dat er nog is, zo efficiënt mogelijk te verdelen. Tegelijkertijd zoeken zoutinkopers naarstig naar extra voorraden over de hele wereld, want de producenten in Nederland zitten aan hun maximumproductie, tenzij ze naar bijzondere maatregelen grijpen zoals het aanboren van al afgesloten cavernes in de diepe ondergrond. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft al bij Frisia gepeild of aanspraak gemaakt kan worden op de put onder Sexbierum, mocht de zoutschaarste erger worden. ,,Er is communicatie geweest”, zegt Laurens Mulder, een van de twee directeuren van Frisia. ,,Ze hebben gevraagd of wij bereid zijn die put open te stellen en dat zijn wij. Van Rijkswaterstaat hebben wij nog geen verzoek.” Een woordvoerster van die dienst laat weten dat de voorbereiding van dit verzoek ,,voorlopig is stopgezet.” Waarom, kon ze er niet bij zeggen.
Kritiek
Begin dit jaar gaf de toenmalige minister Van der Hoeven (Economische Zaken) Frisia toestemming om maximaal 100.000 ton extra te winnen uit de gesloten put BAS1 bij Sexbierum. Dit leidde vanuit Fryslân al tot felle kritiek. Frisia was enkele jaren eerder juist gestopt vóórdat de maximale bodemdaling van 35 centimeter was bereikt, omdat de grond mogelijk nog kon ‘nazakken’. Toen de zoutnood aan de man kwam, werd dat risico wat de provincie betreft te makkelijk terzijde geschoven. De maatregelen voor de waterhuishouding, zoals gemalen en stuwen, zijn destijds ontworpen en aangelegd voor een maximale daling van 35 centimeter. Bij een verdere daling kan de drooglegging niet meer worden gegarandeerd. Ook nu zit de provincie niet op extra winning bij Sexbierum te wachten.                                ,,We willen van de zoutwinning af”, zegt gedeputeerde Galema. ,,Het is wel genoeg geweest. Ik snap de overmacht, maar als het het voor het tweede jaar zo gaat, dan moet het Rijk toch echt stappen ondernemen om te voorkomen dat er weer een zouttekort ontstaat.”
 Volgens Mulder klopte de bodemdaling na de laatste keer extra winnen, precies bij de berekeningen: 5 millimeter voor 100.000 ton zout. Om die hoeveelheid zou het ook deze keer gaan. ,,We mogen tot 35 centimeter dalen en we zitten nu op 33,5 centimeter. We moeten dus 300.000 ton zout uit de bodem halen, willen we aan die 35 komen. Kijk: als het niet hoeft, dan doen we het liever niet. Maar als het moet, dan wel. De overheid neemt ook zout van ons af, daar zoek je geen ruzie mee.”   Bron het Friesch Dagblad  RH

» Berichtenoverzicht