Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Groen licht voor Waddenglas

Geen bezwaren Natuurorganisaties na aanpassing plan glastuinbouw
Niets staat nog de komst van tweehonderd hectare glastuinbouw bij Sexbierum in de weg nu de Friese Milieufederatie en de Waddenvereniging afzien van verdere bezwaar- en beroepsprocedures tegen het project Waddenglas. De milieuclubs staken hun strijd omdat de gemeente Franekeradeel in het aangepaste bestemmingsplan paal en perk stelt aan de lichthinder. Ook wordt het plan in fasen uitgevoerd en worden toekomstige tuinders verplicht tot samenwerking op het gebied van energieverbruik.
"De grootste klapper voor ons is toch wel dat de tuinders een ander doek gaan gebruiken om de bovenkant van hun kassen mee af te schermen", zegt Arnoud de Vries van de Friese Milieufederatie. "Dat type afschermdoek heeft als voordeel dat het meer warmte binnen houdt en de tuinders minder hoeven te ‘kieren’. Kieren is nodig om vochtige lucht af te voeren en met name daarbij treedt lichthinder op. Een grote sprong voorwaarts is dat ook huidige tuinders maatregelen nemen om de hoeveelheid licht te reduceren."
Schade repareren
De Friese Milieufederatie en de Waddenvereniging hadden eerder bezwaren tegen Waddenglas. De natuurorganisaties verzetten zich omdat de grote van het kassencomplex het landschap te veel zou aantasten. Ook waren ze bang dat de dieren in het Waddenzeegebied te veel te lijden hebben van de lichtuitstoot uit de kassen. Op beide punten gaf de Raad van State de bezwaarmakers gelijk. De uitspraak liet wel genoeg ruimte aan de gemeente om de schade te repareren. Franekeradeel heeft de procedure inmiddels tot tevredenheid van de natuur- en milieuorganisaties opnieuw doorlopen. In de verkoopvoorwaarden wordt nu ook gesteld dat de tuinder duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
Meteen aan de slag
De organisaties vinden het belangrijk dat het plan niet in één keer wordt uitgevoerd, maar gefaseerd. Zij twijfelen namelijk aan de belangstelling bij tuinders voor een kavel. "Daarom is besloten in de eerste fase 90 hectare te ontwikkelen, waarvan 45 hectare glas", zegt Auke Zijlstra, projectmanager Waddenglas bij gemeente Franekeradeel. "We zijn in gesprek met enkele kandidaten. De belangstelling is er. Wanneer de raad in april het bestemmingsplan goedkeurt, kan in principe meteen worden begonnen met de bouw van kassen. De grond is al bouwrijp."
Bron: Friesch Dagblad.  AH/RH foto,s RH.

Naschrift uit artikel in de LC :
Rijk laat kassenplan Sexbierum wachten.
Den Haag 'tart' Franekeradeel en de provincie Fryslân door nog niet te beslissen over subsidie voor het project in Sexbierum. "Der sit in aardiche onrendabele top op en dêrfoar kinne wy it jild fan it ryk goed brûke", zegt projectleider Auke Zijlstra van Franekeradeel. Maar het rijk laat op zich wachten. Het geld is bestemd voor projecten rondom duurzame energie.   AH/RC bron LC.

 » Berichtenoverzicht