Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Dorpsbelang zoekt nieuwe leden

geplaatst op 27-01-2011

Hoewel het merendeel van de bewoners van Sexbierum en Pietersbierum lid is van Dorpsbelang en daarmee ook 10 keer per jaar ons blad “ het Silhouet “  in huis krijgt, missen we nog de steun van een aantal dorpsbewoners. Daarom hebben we het Silhouet van deze maand huis aan huis verspreid om iedereen kennis te laten maken met ons maandblad. In Silhouet en op de website www.sexbierum-pietersbierum.nl berichten we regelmatig over de projecten en activiteiten die dorpsbelang ontwikkelt en/of aan deelneemt . Echter zonder uw steun kunnen we deze activiteiten minder goed uitvoeren. In de Nieuwjaars bijdrage van onze voorzitter kunt u lezen dat we op dit moment bij drie grote projecten betrokken zijn. Vandaar dat we ons weer eens richten tot de niet leden , waaronder vele nieuwe bewoners, met het verzoek om zich aan te melden voor een lidmaatschap en op die manier hun betrokkenheid te tonen bij de toekomst en het welvaren van onze “ twa doarpen “ , Sexbierum en Pietersbierum . Minder bekend is dat onder onze leden er bijna 50 niet meer in Sexbierum of Pietersbierum wonen maar ons blijven steunen door hun lidmaatschap, en tevens via het Silhouet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.                  De kosten voor een jaar lidmaatschap bedragen slechts € 12.50 .
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de leden administratie : Corina Westerhuis, tel. 591248 , per email op corinawe@gmail.com of via het email adres van onze website: info@sexbierum.net   RH.» Berichtenoverzicht