Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

KOMT ALLEN VANAVOND 11-11-2011 !

geplaatst op 11-11-2011

                              BELANGRIJK DORPSOVERLEG 

               Vrijdag 11 november in dorpshuis It Waed aanvang 20:00 uur

Uitnodiging aan de inwoners van Sexbierum en Pietersbierum om aanwezig te zijn bij de behandeling en het in stemming brengen van de inhoud van de rapporten betreffende :                                                                                                                               Het Centrum en het Dorpshuis ( MFC )

De heren Gosse Sjollema (dorpsbelang), Arthur Tromp (Ondernemers) en Edwin Goudberg (Dorpshuis) zullen de betreffende onderzoeken presenteren en bespreken.                                                                                                                          Beide rapporten zijn in PDF formaat te downloaden via de website, zie hieronder !

Het gaat om de toekomst van onze dorpen dus we verwachten een grote opkomst
als blijk van uw betrokkenheid bij de ontwikkeling en leefbaarheid van onze dorpen!

Dorpsbelang Sexbierum & Pietersbierum
Ondernemers Vereniging Sexbierum & Pietersbierum
Stuurgroep MFC/It Waed

Download hier de bestanden:            

MFC

Centrum

» Berichtenoverzicht