Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Dorpsschouw 24 april

geplaatst op 09-04-2012

Gemeente, politie, de woningcorporatie en “ de Skûle “ hebben dorpsbelang van Sexbierum en Pietersbierum  uitgenodigd om deel te nemen aan de driejaarlijkse dorpsschouw. Het doel is om doormiddel van een rondgang door de dorpen zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid te registreren en op een later tijdstip uit te voeren of te verbeteren. Hierbij valt te denken aan problemen met bestrating, obstakels, overhangende beplanting op stoepen en wegen, onreglementaire storting van huisvuil en snoeiafval, wild parkeren van auto’s , aanhangwagens en caravans , defecte straatverlichting , slecht onderhouden plantsoenen, enzovoort . De dorpsschouw in onze dorpen staat dit jaar gepland op 24 april s’ morgens. Wij verzoeken ieder om voor die tijd punten van aandacht of overlast te melden aan dorpsbelang. U kunt dit bij de secretaris per email op dorpsbelang@sexbierum.net doen of per telefoon op 06-48319506. Graag even uw naam en adres vermelden zodat we u later kunnen melden wat er mee gedaan is .  RH. foto RH.

» Berichtenoverzicht