Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Illegale vuilstort in de Schoolstraat .

geplaatst op 10-04-2012

Illegale vuilstort in de Schoolstraat .
Het blijkt dat er een verhaal en ergernis is ontstaan in het dorp over de bult puin en bouwafval die op het grasveld aan de Schoolstraat , hoek Tsjerkebuorren ligt.      Even de feiten op een rij : begin vorige week , een paar dagen (!) voor het grofvuil op donderdag opgehaald zou worden is er afval gestort zonder melding te doen aan de gemeente. Het is bekend dat de gemeente afval van een verbouwing en ander puin niet meeneemt in de maandelijkse grofvuil ophaal dienst. Inmiddels hadden anderen ook hun grofvuil op deze plek gedumpt. Op de donderdag heeft de gemeentelijke vrachtwagen bij het ophalen een scheiding gemaakt tussen legaal grofvuil en onreglementair bouwafval, een gedeelte meegenomen, en de rest laten liggen. Een bewoner van de schoolstraat, die hier de gemeente over belde hoorde dat de eigenaar bekend was en het weg zou halen. Dit is niet gebeurd . Vrijdag is de politie, op verzoek van de gemeente, nog met een buurtonderzoek bezig geweest om de veroorzaker op te sporen, waarvan het resultaat bij ons niet bekend is . Het gevolg is dat bewoners en voorbijgangers zich het gehele Paas weekend aan de rotzooi hebben geërgerd. Tevens spelen kinderen in kapot getrapte glazen ramen, balken met spijkers en andere gevaarlijke rommel. Het is u misschien bekend dat een paar weken geleden zich een soort gelijk geval heeft voorgedaan aan het Frjentsjerterein, nadat iemand verhuisd was en zijn overgebleven huisraad op het grasveld had gedumpt. Deze persoon blijkt een boete te hebben gekregen van ruim € 300.- ! Dorpsbelang wil het bovenstaande onder de aandacht brengen omdat er veel over gesproken wordt, maar ook omdat we in het vervolg deze situaties willen voorkomen. Veel te vaak wordt er buiten de vastgestelde grofvuil dag , afval of overtollige huisraad gedumpt. Het kan de eigenaar een forse boete besparen door te wachten op de eerste donderdag van de maand en het bij de gemeente aan te melden ! RH foto's RH
» Berichtenoverzicht