Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Historie Sexbierum Pietersbierum. Tebek 'yn e tiid in een boekje.

geplaatst op 03-09-2012

Onder de titel " Historie Sexbierum Pietersbierum "  worden binnenkort de verhalen " Tebek yn 'e tiid " van Harm Zaagsma gebundeld in een boekje uitgebracht. Regelmatig heeft Harm een stukje historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum uit zijn tijd beschreven in het dorpsblad Silhouet. In dit boekje staan de eerste 24 delen van Tebek yn ‘e tiid. Deze zijn geschreven tussen 2001-2004. Dit boekje en ook de volgende zullen worden opgeslagen in het Gemeente archief Franekeradeel. Al deze delen zijn ook digitaal opgeslagen op de site www.oudtzummarum.nl  Het digitale archief van de Stichting Dorpsarchief Tzummarum e.o. is een blijvend archief dat bij Tresoar is veiliggesteld. Zo wordt deze geschreven geschiedenis zowel digitaal als origineel voor altijd bewaard.            Wietse Leistra . Samenstelling Harm Zaagsma. Vormgeving en typewerk Betty Leistra. Uitgegeven door: Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.
         

» Berichtenoverzicht