Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Dorp van terpenbouwers

geplaatst op 09-10-2012


ARCHEOLOGISCH INFORMATIECENTRUM FIRDGUM.
Museum Firdgum word een belangrijk archeologisch informatiecentrum, waar is te zien hoe de mensen op de terpen woonden en werkten. Met de opgedane kennis door onderzoeken van deze terpen is hiervan een beeld ontstaan.
Het eerste onderzoek werd in de jaren ’90 door amateur archeologen Yeb Hettinga en Wietse Leistra verricht.
In 2011 is Archeoloog Johan Nicolay van de Rijksuniversiteit Groningen bezig geweest met een sporenonderzoek in de dorpsterp, naar hoe de bewoning zich heeft ontwikkeld. Heel veel gegevens en vondsten hiervan worden opgeslagen in dit museum.Ook de geschiedenis van de beide kloosters: “Marieëndal” Klooster Lidlum en het Nonnenklooster “Bethanië ” zal niet worden vergeten.
2012. Door de reconstructie van een zodenhuis word dit jaar door archeoloog Daniel Postma en zijn medewerkers een Fries stalgebouw uit ongeveer 700 na christus. gebouwd.  Het museum zal onderdeel uitmaken van de expositie over de geschiedenis van de terpen.  Het staat nu wel vast dat dit Informatiecentrum een aanwinst wordt op de recreatieve route richting zeedijk met o.m. Bunker Koehool, Monument visserij, Slachte (start of finish), Roptazijl Vishevel.
Wietse Leistra.  RH.

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia