Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Carbid Schieten 2012

geplaatst op 09-12-2012

Carbid Schieten 2012
“Sjitte sûnder gedonder” ! Mag het carbid schieten dit jaar ook weer ? Onder voorwaarden wel!
Wat is Carbid Schieten eigenlijk?
Carbidschieten is een oud gebruik waarbij met behulp van een brok carbid en een stevige melkbus flinke knallen te horen zijn. Oorspronkelijk was dit om ‘boze geesten’ voor het nieuwe jaar te verjagen. Of er nog boze geesten verjaagd dienen te worden kun je ter discussie stellen…. maar carbid schieten gebeurt nog wel ieder jaar!!
Is het wel veilig dan?
Carbid schieten is altijd op eigen risico. Maar als het onder deskundige leiding gebeurt en alle regels en gemaakte afspraken in acht worden genomen kan dit veilig.
Is het leuk?
Dat is heel persoonlijk maar carbid schieten is veelal een sociale gebeurtenis. In veel dorpen is het een oude en jarenlange traditie die van vader op zoon overgaat. Maar er zijn ook mensen die het niet leuk vinden. Die schrikken van de harde knallen en vinden het vervelend. Soms ontstaat er ook schade door het carbid schieten. Dit is zéker niet de bedoeling. De gemeente wil het carbid schieten goed regelen en duidelijke afspraken maken. Op deze manier kunnen de liefhebbers ermee door gaan en is er zo min mogelijk overlast voor anderen.

Ik wil carbid schieten….. wat zijn de regels en wat moet ik doen?
• Meld je aan bij de Gemeente Franekeradeel (van 1 december t/m 27 dec. 2012)
• Dit kan via de banner “Carbid Schieten” op de homepage van de Gemeente       www.franekeradeel.nl
• Hieraan zijn géén kosten verbonden!
Aanbevelingen voor het veilig afsteken!
• Zet het schootsveld af met lint of op een andere herkenbare manier
• Zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van de bus
• Druk het deksel er met de hand op, sla nooit met een hamer!
• Plaats de achterzijde van de bus tegen een balk
• Draag gehoorbescherming

Niet aanmelden en toch schieten? Dat is geen goed idee. De politie controleert en kan je spullen in beslag nemen! Dus meld je aan, dan kinst sjitte sûnder gedonder!            RH foto ©  RH

» Berichtenoverzicht