Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Nieuwsbrief Waddenglas december 2012

geplaatst op 20-12-2012

Waddenglas , 1e fase ligt klaar voor bebouwing.
Waddenglas is een door het Streekplan gevoed ambitieus project voor de regio. Het is landschappelijk hoogwaardig ontwikkeld en krijgt een duurzaam energie concept. De planologie is in 2011 geregeld en de bouwrijpe gronden kunnen nu worden uitgegeven. De glastuinbouw zit helaas in een economische dip, maar er is zeker perspectief wat betreft de realisatie van onze ambities. En dat betreft vooral het behoud en de realisatie van relatief veel arbeidsplaatsen. De “zorgen” (onzekerheden en risico’s) die we -mede ingegeven door de slechte conjunctuur- steeds vaker horen, kunnen we niet wegnemen maar wel relativeren: om de ambitie te bereiken moeten we geduldig zijn en wachten op een beter investeringsklimaat. De Stuurgroep blijft zich juist daarom onverminderd inzetten voor realisatie van dit glastuinbouwproject.   Onze regionale tuinders zijn onze belangrijkste ambassadeurs !  
Lees verder onder de Tab :  Mededeling /  Prikbord .    RH  foto RH ©» Berichtenoverzicht