Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Teleurgestelde dorpsbewoners ivm wegafsluiting.

geplaatst op 26-06-2013

Dorpsbelang kreeg vorige week diverse klachten van uit het dorp over de onaangekondigde afsluiting van de Frjentsjerterdyk en de Slachte richting Franeker. We hebben die klachten door gezonden naar de Gemeente en kregen het volgende antwoord:
Geachte heer Spaans, Op vrijdag 21 juni heb ik uw bericht “teleurgestelde dorpsbewoners” ontvangen. De wegwerkzaamheden zijn via de gemeentelijke website te lezen onder de rubriek ”verkeershinder’’. Hierbij staat duidelijk aangegeven wanneer en hoelang een weg afgesloten is i.v.m. werkzaamheden en/of evenementen. Op de kruising Tj. Hiddestrjitte /Hearewei was aangegeven dat er een omleiding is. Het lijkt ons niet nodig om voor 1 dag het hele dorp te voorzien van verwijzingsborden. Daarnaast zijn aanliggende bewoners van de weg Franeker-Sexbierum schriftelijk op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en en fa. Hartman telefonisch.
De ervaring van de aannemer was dat er verbazingwekkend veel bewoners van Sexbierum om de hekken heen reden en het fietspad zelfs bereden met de auto. Jammer, vervelend en zelfs gevaarlijk voor fietsers die daar in de regen fietsten en geen auto’s verwachtten. De aannemer heeft de politie gebeld om te controleren, omdat het verbod volledig genegeerd werd.
Wel zullen we bij een volgende keer aankondigingborden plaatsen aan begin en eind van de weg waarop staat vermeld wanneer de weg is afgesloten. De bewoners kunnen hierop dan anticiperen. Daarnaast is het goed om regelmatig de website te lezen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, William Ypma gemeente Franekeradeel

PS: reactie van bewoners: volgens hen was het vrijdag niet op de gemeentelijke site te vinden . RH

» Berichtenoverzicht