Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Tussenstand vorderingen MFC

geplaatst op 27-06-2013

MFC…… naar een volgende stap.
Er is weer een volgende stap gemaakt in de richting van een nieuw MFC.
Voor een nieuw MFC waren 3 locaties in beeld. De locatie van het huidige dorpshuis, de locatie van garage De Boer en Aeolus. Aan de hand van een uitgebreid set criteria zijn de drie locaties globaal met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de locatie van het huidige dorpshuis het beste scoort.
De volgende stap die gezet gaat worden is de haalbaarheid van een MFC op de locatie van het huidige dorpshuis te onderzoeken. Er moet antwoord komen op de vragen, hoe past een nieuw MFC op deze plek, wat kost het bouwen van een nieuw MFC en is de exploitatie dan ook financieel sluitend. Voor deze volgende stap heeft de gemeenteraad in de vergadering van juni jongstleden geld beschikbaar gesteld. Het bureau Oranjewoud zal het onderzoek gaan uitvoeren. De resultaten zullen na de zomervakantie beschikbaar komen. Op de site van de gemeente Franekeradeel vindt u nadere informatie hierover (zoek bij raad naar vergaderdatum 6 juni onder agendapunt 10a).  AB.

Toelichting van de werkgroep MFC / Dorpsbelang. 
Bovenstaande is een samenvatting van de besluiten,zoals die zijn genomen.
De werkgroep heeft in de ledenvergadering in maart gepleit voor het onderzoeken van twee locaties. Echter voor Aeolus waren er te veel problemen: de clustering van gymlokaal en MFC, in de nabijheid van de scholen woog zwaar. Het werd duidelijk,dat de financiele onderbouwing van een MFC op de locatie van Aeolus niet haalbaar zou zijn. Als werkgroep vinden we dat wel jammer,maar het is de realiteit. Er heeft een afrondend gesprek plaatsgevonden met Ballorig.
Deze organisatie zal zich op de toekomst beraden.


» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia