Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Herhalingslessen reanimatie en AED.

geplaatst op 05-09-2013

Herhalingslessen reanimatie en AED bij EHBO vereniging Sexbierum e.o.
De kans om een hartstilstand te overleven is het grootst als binnen zes minuten met reanimeren wordt begonnen. Dit zegt de Nederlandse Hartstichting. De aanrijtijd van de ambulances in bijvoorbeeld de provincie Friesland is door de grote afstanden vaak veel langer, tot wel 15 minuten na de eerste melding.
Noord Nederland heeft te maken met veel afgelegen gebieden. Bovendien neemt de vergrijzing sterk toe. Dat maakt bijvoorbeeld ouderen extra kwetsbaar. Het is van het allergrootste belang dat direct met reanimeren wordt begonnen, tot dat het ambulancepersoneel het overneemt.
Leren reanimeren doet u niet alleen voor u zelf, maar vooral voor de mensen uit uw omgeving. U weet maar nooit wanneer het van pas komt. U kunt nu een bijdrage leveren aan het redden van een leven.
Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus voor het reanimeren te doen. Samen met de instructeur oefent u de handelingen die u moet doen bij een hartstilstand, op een oefenpop.
Deze herhalingsles kunt u volgen bij EHBO vereniging Sexbierum en duurt slechts een avond en de kosten zijn € 10, -
Dit jaar zijn de reanimatielessen met AED op maandag 28 oktober en maandag 4 november a.s in Bjirmenstate in Sexbierum. We beginnen om 19.30 uur
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Janke Goodijk
0517 – 391844

Extra mededeling Dorpsbelang :
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners van onze dorpen kunnen reanimeren en met de AED apparatuur kunnen omgaan. Daarom hebben we besloten voor de eerste 30 deelnemers uit Sexbierum of Pietersbierum het cursusgeld a € 10.- voor onze rekening te nemen. RH.

» Berichtenoverzicht