Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Droevig bericht van de RABO

Rabobank ‘verplaatst’ geldautomaat

Na zorgvuldige afweging heeft Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland besloten de geldautomaat aan de Skoalstrjitte 12 in Sexbierum per 23 september 2013 te verplaatsen.
Deze verandering is nodig omdat de beveiligingseisen voor onbeperkt toegankelijke geldautomaten (in buitenmuren of zelfstandige units) steeds strenger worden. In de huidige situatie is servicing van de geldautomaat door een extern bedrijf niet meer mogelijk. En kan de Rabobank niet meer garant staan voor de veiligheid van klanten en omwonenden. Ook speelt het toenemende vandalisme een rol.
Omdat veiligheid bij de Rabobank voorop staat, is besloten op zoek te gaan naar alternatieve publieke ruimtes waar toezicht is. Hoewel de bank naarstig op zoek is naar een dergelijke ruimte, heeft zij deze in Sexbierum nog niet gevonden. Inmiddels is het dorpsbelang betrokken bij deze zoektocht.
Dit betekent dat de Rabobank vanaf 23 september vooralsnog niet meer fysiek aanwezig is in Sexbierum. Vanaf die datum kunt u – zolang er nog geen alternatief is - gebruik maken van de geldautomaten in omliggende dorpen of steden, zoals Harlingen en Franeker.
De Rabobank vraagt begrip voor het tijdelijke ongemak.

Naschrift Dorpsbelang:

Wij vragen iedereen mee te denken om een oplossing te vinden voor deze ingrijpende situatie. Ideeën en oplossingen graag melden aan info@sexbierum.net . RH.

» Berichtenoverzicht