Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Vacatures Dorpsbelang.

geplaatst op 09-10-2013

In verband met meerdere veranderingen binnen het bestuur en de redactie van het Silhouet hebben wij de volgende functies vacant:
Accurate Secretaris
De secretaris speelt een belangrijke rol binnen het bestuur en vormt samen met de (vice)voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Vanaf maart zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Gezien de zwaarte van deze functie is het wenselijk om vooraf enkele maanden mee te draaien met de huidige secretaris.
- Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen (iedere eerste dinsdag van de maand behalve in de maanden juli en augustus)
- Voorbereiden van de jaarvergadering
- Contactpersoon richting externe instanties (bijv. gemeente, politie, verenigingen)
- Doorgeven van meldingen aan de gemeente en toezien op reactie en uitvoering
- Rondbrengen van 1/6e deel van het Silhouet
- De administratie van het ledenbestand
- Eventueel deelname aan werkgroepen
- Per week ben je ongeveer 3 tot 4 uur kwijt aan je taak als secretaris

Eigenschappen: netwerker, accuraat, Neem voor  informatie over deze functie contact op met Ron Spaans 0611751208

Betrokken en enthousiaste bestuursleden
Sinds enkele jaren is ons bestuur onderbezet. Daarom zijn wij op zoek naar algemene bestuursleden.
- Bijwonen bestuursvergadering (iedere eerste dinsdag van de maand behalve in de maanden juli en augustus )
- Eventuele deelname aan werkgroepen, bijvoorbeeld MFC, Centrumplan
- Rondbrengen deel route Silhouet
- Per maand ben je ongeveer 3 tot 6 uur kwijt aan je taak als algemeen bestuurslid
Voor informatie over algemeen bestuursleden binnen Dorpsbelang, neem contact op met Djorike Palma 06 520 74 102 djorike@hotmail.com

Redactieleden Silhouet (per direct)
Het Silhouet is het maandblad dat wordt uitgegeven onder auspiciën en verantwoordelijkheid van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum. Binnen de redactie zoeken wij personen die de volgende taken op zich willen nemen:
- interviews met personen in onze dorpen die in het nieuws waren of een bijzondere prestatie hebben geleverd (b.v. op   sportgebied )
- Verzamelen van feiten of aankondigingen die belangrijk zijn voor onze bewoners.
- Verslag maken van gebeurtenissen in Sexbierum of Pietersbierum
- Mede samenstellen van het Silhouet in nauw overleg met de eindredactie
- Afhankelijk van je rol ben je ongeveer 5 tot 6 uur per maand kwijt aan je taak als redactielid.
Voor meer informatie over de redactie van het Silhouet kan je contact opnemen met Ruud Hoff silhouet@sexbierum.net of 06 41 553 475 .

Coördinator welkomstcommissie
 Regelmatig kunnen wij nieuwe bewoners in onze dorpen verwelkomen. Wij heten hen graag op gepaste wijze welkom in ons dorp. Hiervoor zoeken wij één of twee coördinators die bij nieuwe dorpsbewoners een welkomstpakket willen bezorgen.
- Contact houden met buurtverenigingen over nieuwe dorpsbewoners
- Coördineren van het bezorgen van welkomstpakketten bij nieuwe dorpsbewoners
- Voorraadbeheer welkomstpakketten
- Contact met verenigingen, dorpsbelang en ondernemersvereniging over inhoud welkomstpakket
- Geschat wordt dat je hier per maand een uurtje tijd aan kwijt bent (afhankelijk van het aantal nieuwe dorpsbewoners)
Voor meer informatie over de welkomstcommissie kan je contact opnemen met Djorike Palma 06 520 74 102 djorike@hotmail.com» Berichtenoverzicht