Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Milieuprijs voor Gerbranda State

geplaatst op 09-01-2014

De FNP Natuur- en Milieuprijs, uitgereikt op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de FNP ging dit jaar naar Gerbranda State, een biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf in Pietersbierum. Gerbranda State krijgt de prijs voor hun duurzame bedrijfsvoering. Ondernemer Asse Aukes is in 1990 op de huidige plaats aan de Hoarnestreek in Pietersbierum met akkerbouw gestart.
De akkerbouw is biologisch dynamisch; alle producten worden op het eigen bedrijf gekoeld, bewaard, gesorteerd en verpakt. Er wordt ook gewerkt met plantaardige vetten en biodiesel. De geitenhouderij is er bij gekomen om de kringloop zoveel mogelijk te sluiten. De geiten worden voor een deel gevoerd met producten van het land en ze leveren de mest die bij de akkerbouw nodig is. In de boerderijwinkel worden de akkerbouwproducten vervolgens verkocht en Gerbranda State is ook een zorgboerderij waar ruimte is voor diverse doelgroepen vanaf 16 jaar. Bron:  "van Wad tot Stad"  Sybe Joostema   RH.

» Berichtenoverzicht