Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Kon. Rederijkerskamer “Ons genoegen” .

geplaatst op 13-01-2014

Noegje jimme allegearre ut foar ûs toanieljûn op 25 januari 2014.
Wy spilje : “It doarpshûs ticht? An myn nooit niet” Komeedzje yn trije bedrieuwen
Lokaasje: Doarpshûs “It Waed” Oanfang: 20:00 oere Doar iepen: 19:30 oere
Yntree: Leden € 5,00, net leden €10,00
Generale repetitie foar skoalbern oan’t 15 jier tongersdei 23 januari, 19:00 oere. Yntree €1,00
Meer informatie onder AGENDA  dorpshuis.
  

 

» Berichtenoverzicht