Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Miljoenen injectie voor Um-dorpen.

geplaatst op 05-02-2014

Dankzij het gebiedsherstelplan, de z.g. maatschappelijke plus, dat is ingesteld om de gevolgen van de zout- en gaswinning te herstellen, is een totaal bedrag van ruim 5 miljoen euro beschikbaar gekomen om 4 dorpen in ons gebied een forse facelift te geven. Het betreft Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Wijnaldum. Voor de verdeling van het geld zijn twee verdelingscriteria gebruikt: de omvang van het plangebied en het inwonertal per dorp. Beide wogen voor de helft mee bij de verdeling van de gelden. Oosterbierum krijgt € 1,4 miljoen, Tzummarum € 2 miljoen en Sexbierum € 1,7 miljoen. In een gefaseerde aanpak zal er in de komende 4 jaar met name in de dorpskernen een grote opknapbeurt plaats vinden. Sexbierum zal hierbij in de periode 2016/2017 aan de beurt komen. Het is nu zaak om concrete plannen te maken, en ook om ideeën, die al in het verleden ontstaan zijn, daadwerkelijk uit te voeren. U hoort hier binnen kort meer over. RH.

Voor uitgebreide informatie zie het gemeentelijk persbericht.

» Berichtenoverzicht