Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Veel emotie op bijeenkomst windmolenparken

geplaatst op 20-06-2014

Gisteren vonden in Tzummarum de bijeenkomsten plaats die belegd waren door “Fryslanfoardewyn” over de voorgenomen uitbreiding c.q. opschaling van de windmolenparken in onze omgeving op drie verschillende locaties. In de Harnehal was er slechts plaats voor een beperkt aantal belangstellenden die zich van te voren hadden geregistreerd. De bewoners uit onze streken, waaronder afgevaardigden van de dorpsbelangen van Oosterbierum- Klooster Lidlum, Tzummarum en Sexbierum-Pietersbierum, toonden zich zeer betrokken en hadden veel kritiek op de commerciële initiatief nemers (foto 2) met betrekking tot de gebrekkige en late informatie. Ook bleek dat men bijna zonder uitzondering tegen de plannen was en vooral tegen een verdubbeling van de hoogte en grootte van de bestaande molens. Ook de mogelijkheid dat het aantal windmolens kan verdubbelen zorgde voor veel emotionele reacties.   RH foto’s  RH © .

» Berichtenoverzicht