Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Veel emotie op bijeenkomst windmolenparken

geplaatst op 20-06-2014

Gisteren vonden in Tzummarum de bijeenkomsten plaats die belegd waren door “Fryslanfoardewyn” over de voorgenomen uitbreiding c.q. opschaling van de windmolenparken in onze omgeving op drie verschillende locaties. In de Harnehal was er slechts plaats voor een beperkt aantal belangstellenden die zich van te voren hadden geregistreerd. De bewoners uit onze streken, waaronder afgevaardigden van de dorpsbelangen van Oosterbierum- Klooster Lidlum, Tzummarum en Sexbierum-Pietersbierum, toonden zich zeer betrokken en hadden veel kritiek op de commerciële initiatief nemers (foto 2) met betrekking tot de gebrekkige en late informatie. Ook bleek dat men bijna zonder uitzondering tegen de plannen was en vooral tegen een verdubbeling van de hoogte en grootte van de bestaande molens. Ook de mogelijkheid dat het aantal windmolens kan verdubbelen zorgde voor veel emotionele reacties.   RH foto’s  RH © .

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia