Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Megawindmolens op De Bjirmen en bij Zeedijk

geplaatst op 14-10-2014

Vanuit de regering moet elke provincie meer windmolens gaan plaatsen. Het afgelopen jaar konden initiatief nemers hiervoor plannen indienen. Onlangs heeft de commissie Winsemius een advies richting de Provincie gegeven over welke plannen haalbaar zijn of niet.
In dit advies staan twee plannen die bij ons in de buurt zijn:
1. De Bjirmen: het huidige windmolenpark onder Oosterbierum zou volgens de commissie kunnen worden vervangen door 8 megamolens.
2. Harlingen Sedyk: een nieuw plan waarbij zes megamolens geplaatst worden aan de Zeedijk tussen Harlingen en Roptazijl.

In eerste instantie was het idee dat solitaire molens zouden verdwijnen en dat deze worden samengebracht in parken. Dit plan heeft de commissie Winsemius terug getrokken.

Om u een beeld te geven: Megamolens hebben ongeveer een rotorhoogte (hoogste punt wiek) van 120 meter. De Achmeatoren in Leeuwarden is maar 115 meter hoog. Megamolens zullen hierdoor een zeer nadrukkelijk beeld gaan vormen in onze omgeving. Nu het advies door de commissie Winsemius is gepubliceerd komen er ook meer protestgeluiden. Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum heeft hiervoor al een website (link: http://www.megamolensnee.nl/) Op hun site kan je een protestposter downloaden. In Wijnaldum zijn omwonenden van het windpark Harlingen Sedyk aan het bekijken hoe zij hun ongenoegen het beste kunnen uiten.

Dorpsbelang Sexbierum - Pietersbierum is benieuwd hoe u over de ontwikkelingen rond windmolens in onze omgeving denkt. U kunt ons dit laten weten door een email te sturen naar dorpsbelang@sexbierum.net . Tevens hangt er in It Waed naast de pinautomaat een brievenbus van Dorpsbelang waar u uw reactie kwijt kunt.

Het volledige rapport van de commissie Winsemius kunt u hier in pdf downloaden. Daarnaast kunt op de site www.fryslanfoardewyn.nl alles lezen over de laatste ontwikkelingen.

Dorpsbelang gaat op 22 oktober samen met de dorpsbelangen van Oosterbierum, Tzummarum-Firdgum en Dongjum met Nuon (eigenaar park De Bjirmen) om tafel om de laatste ontwikkelingen te bespreken.

» Berichtenoverzicht