Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Oproep en informatie betreffende de gymzaal.

geplaatst op 11-11-2014

Geachte gebruikers van het gymlokaal,alsmede de scholen en andere belanghebbenden,

Tot onze verrassing kregen we ruim een week geleden een discussienotitie toegestuurd,die in de raadscommissievergadering morgen,  donderdagavond om 20.00 uur in het gemeentehuis zal worden behandeld.
In dit stuk wordt de raad gevraagd om richting te geven aan een aantal stellingen. Het gaat er met name om of er voldoende draagvlak in Sexbierum is voor een toekomstig MFC en of daar extra geld naar toe mag gaan en of de gymzaal,die een belangrijk onderdeel van het MFC zal zijn, wel zou kunnen blijven.
De tijd was te kort om daarop alle verenigingen te informeren en/of bijeen te krijgen. Wel hebben de scholen (die van niets wisten ) hiervan in kennis gesteld. Wij hebben ons als spreekbuis van de verenigingen opgeworpen ,hebben een reactie opgesteld en die aan alle raadsleden toegezonden. Bovendien zijn enkele fracties benaderd.
Maar we kunnen wel jullie hulp gebruiken. Het zal meer indruk maken als dorpsgenoten, al dan niet met spandoek, ons op de publieke tribune terzijde willen staan.
 
Met vriendelijke groet,

Ab Brouwer,  vz werkgroep MFC
 

» Berichtenoverzicht