Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Steun voor MFC met gymzaal in Sexbierum !

geplaatst op 14-11-2014Donderdagavond heeft Ab Brouwer namens de gebruikers van de gymzaal, de werkgroep MFC en Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum, ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeente.
 
In deze vergadering vroeg de raad aan de commissie om o.a. advies te geven over het voortbestaan van de gymzaal van Sexbierum en het nog te realiseren MFC. In het coalitieakkoord heeft de gemeente aangegeven een MFC in Sexbierum te willen realiseren. Voor het MFC in Sexbierum, het koninklijk Planetarium en een MFC in Ried heeft de gemeente daarom € 600.000,00 gereserveerd. Als men dit zou verdelen over deze drie projecten, zou dit neerkomen op € 200.000,- per project.
 
Al snel bleek dat de commissie vindt dat Sexbierum, het grootste dorp van de gemeente, een gymzaal hoort te hebben. Hier zou geen discussie over mogen zijn. Daarnaast vonden alle partijen dat het goed zou zijn dat de nieuwe gymzaal in het te realiseren MFC zou komen. Hiervoor zou volgens de commissie minimaal € 200.000,- uit het college akkoord moeten worden gereserveerd. Enkele partijen gaven aan dat Sexbierum misschien meer zouden moeten krijgen dan het MFC in Ried. Daarnaast vindt de commissie bijna unaniem dat het MFC Sexbierum Pietersbierum ook een bijdrage uit het Dorpsvisiefonds krijgt.
 
Wij kijken terug op een vergadering met een goede uitkomst. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad in december of januari een definitief besluit gaan nemen over de gelden voor de gymzaal en het MFC. Hierbij zal het advies van de commissievergadering van gisteravond een leidraad zijn.
 
De werkgroep MFC         foto's  Marylse van den Bosch.         DP. 

» Berichtenoverzicht