Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Informatie van de gemeente Franekeradeel .

geplaatst op 17-03-2015

Gemeente, politie, woningcorporaties en de Skûle Welzijn willen samen met de inwoners de leefbaarheid in de dorpen en wijken van Franekeradeel verbeteren.
Om dat te bereiken is onder meer afgesproken om eens per drie jaar een schouw te houden in alle wijken en dorpen. In zo'n schouw kijken wij samen met een afvaardiging van het dorp of de wijk naar kleine zaken die met de leefbaarheid te maken hebben. Na de schouw wordt er een verslag van de aandachtspunten en de aanpak gemaakt. Die aanpak kan zijn dat de gemeente, dorpsbelang of de buurtvereniging, de politie, de woningstichting of de Skûle actie onderneemt. Soms is ook het verhelderen van beleid al voldoende en wordt er verder geen actie ondernomen.
U bent wellicht bekend met het principe, want ook in 2012 werd in uw wijk al een wijkschouw gehouden. Op dinsdagmorgen 21 april 2015 staat de volgende schouw van Sexbierum/Pietersbierum gepland.
Bij deze nodig ik de politie, de Skûle, Wonen NWF en Dorpsbelang als afvaardiging van de dorpen uit om hieraan deel te nemen.
 
Naschrift Dorpsbelang:  
We nodigen iedereen uit om klachten, opmerkingen of ideeën voor 30 maart schriftelijk te melden in de ideeën bus in Dorpshuis  It Waed of via email aan dorpsbelang@sexbierum.net  .
.
 
 

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia