Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

Stemming voor naam nieuwe gemeente.

geplaatst op 09-09-2015

Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Dat zijn de drie gemeentenamen waaruit inwoners van vier gemeenten in Noordwest-Friesland kunnen kiezen voor hun nieuwe fusiegemeente.Die gemeente, per 2018 samengevoegd uit Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit Littenseradiel, ging toe nu toe als Westergo door het leven. De herindelingscommissie besloot inwoners mee te laten denken over een nieuwe naam en zette daarvoor een campagne op die eind mei van start ging. Het leverde vijfhonderd suggesties op.Hieruit zijn 3 namen geselecteerd. Alle inwoners kunnen tot en met 30 september digitaal stemmen. Ze krijgen daarvoor een stemcode thuisgestuurd. Haalt een van de namen meer dan 50 procent dan is die verkozen. Zo niet, dan moet er opnieuw gestemd worden over de twee namen met de meeste stemmen en wint degene die dan de meeste aanhang krijgt.
Bron L.C.  RH

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia