Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Stemming voor naam nieuwe gemeente.

geplaatst op 09-09-2015

Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Dat zijn de drie gemeentenamen waaruit inwoners van vier gemeenten in Noordwest-Friesland kunnen kiezen voor hun nieuwe fusiegemeente.Die gemeente, per 2018 samengevoegd uit Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit Littenseradiel, ging toe nu toe als Westergo door het leven. De herindelingscommissie besloot inwoners mee te laten denken over een nieuwe naam en zette daarvoor een campagne op die eind mei van start ging. Het leverde vijfhonderd suggesties op.Hieruit zijn 3 namen geselecteerd. Alle inwoners kunnen tot en met 30 september digitaal stemmen. Ze krijgen daarvoor een stemcode thuisgestuurd. Haalt een van de namen meer dan 50 procent dan is die verkozen. Zo niet, dan moet er opnieuw gestemd worden over de twee namen met de meeste stemmen en wint degene die dan de meeste aanhang krijgt.
Bron L.C.  RH

» Berichtenoverzicht