Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Persbericht herindeling gemeentes.

geplaatst op 06-10-2015

 PERSBERICHT                                                      Wommels, 6 oktober 2015
 
Eén herindelingsontwerp voor drie herindelingen

 
De gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân hebben de volgende stap gezet richting drie herindelingen in noordwest Fryslân. De burgemeesters en wethouders van de zeven gemeenten hebben één gezamenlijk herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dat nu voor aan de gemeenteraden. De intentie van het voorstel is om op 1 januari 2018 te herindelen.
Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. De herindelingsclusters zien er als volgt uit:
Leeuwarden: Leeuwarden, Leeuwarderadeel en deels Littenseradiel
Súdwest-Fryslân: Súdwest-Fryslân en deels Littenseradiel
Westergo i.o.: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en deels LittenseradielAlle herindelingen zijn verbonden met de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo i.o, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom is er één herindelingsontwerp opgesteld.
In het herindelingsontwerp staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop, de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (visie). Het herindelingsontwerp is te lezen of te downloaden via www.herindeling2018.frl en in het Fries via www.weryndieling2018.frl.
Het fusietraject
November 2015: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsontwerp. In Leeuwarden gebeurt dit 16 november; in de overige gemeenten 12 november. Hierna ligt het document acht weken ter inzage.
April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
April 2016: Definitief herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
September 2017: Publicatie herindelingswet
22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten
1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start 
Herindelingswebsite
De voortgang van het proces is te volgen op de gezamenlijke website van de betrokken gemeenten: www.herindeling2018.frl  en  www.weryndieling2018.frl 
AH/RH

» Berichtenoverzicht