Actueel

Garagesale Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 25-05-2021
Lees verder »
Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
Werkzaamheden nieuwe speeltuin
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
It Spoarpaed
geplaatst op: 07-04-2021
Lees verder »
Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein
geplaatst op: 01-04-2021
Lees verder »
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
geplaatst op: 16-03-2021
Lees verder »
Baggerwerkzaamheden Sexbierumervaart
geplaatst op: 13-03-2021
Lees verder »

Start herinrichting centrum van Sexbierum

geplaatst op 18-04-2016

Aan de bewoners van Sexbierum en Pietersbierum

Start herinrichting centrum van Sexbierum. Doet u mee?

We gaan beginnen met de herinrichting van het centrum van Sexbierum. En dat willen we graag samen met u doen! Op maandag 25 april om 19.30 uur houden we een informatiebijeenkomst in het dorpshuis It Waed. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Plan herinrichting maken we samen.
Het herinrichtingsplan willen we samen met u, Vereniging Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum en de Ondernemers Vereniging Sexbierum - Pietersbierum maken. Tijdens de informatiebijeenkomst leggen we uit hoe we deze herinrichting gaan aanpakken. Een belangrijk rol is weggelegd voor de bewoners. Wij gaan de bewoners vragen om deel te nemen aan de ‘Werkgroep Herinrichting’. De werkgroep gaat zich de komende maanden bezig houden met het ontwerp voor de nieuwe inrichting. Het uiteindelijke plan wordt voor de zomervakantie dit jaar door de werkgroep aan de inwoners gepresenteerd. Na de zomervakantie wordt het ontwerp technisch uitgewerkt, waarna we begin 2017 willen starten met de uitvoering.
De herinrichting is een lang gekoesterde wens. Dat kan nu omdat Frisia Zout BV, de provincie Fryslân en de gemeente Franekeradeel geld bij elkaar hebben gelegd in het gebiedsplan Franekeradeel-Harlingen. De gemeente voert het project de komende jaren uit.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jacob Vriese. Hij is telefonisch te bereiken via 14 0517 en per email via j.vriese@franekeradeel.nl. Hopelijk tot ziens op 25 april!

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Franekeradeel wethouder T. Twerda
 

» Berichtenoverzicht