Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

EnquĂȘte sociale leefbaarheid Sexbierum en Pietersbierum

Geachte inwoners,

Op woensdag 26-05 ontvangt u als inwoner van Sexbierum of Pietersbierum een enquête over de sociale leefbaarheid in het dorp. Deze enquête wordt tegelijkertijd met de UM-krant afgeleverd en zit in een envelop van het Gebiedsteam Franekeradeel.

Sociale leefbaarheid is een breed begrip. Het gaat over wonen en leven, de sociale contacten en onderlinge hulp in het dorp. Samen met het Dorpsbelang zijn we benieuwd naar wat u goed vindt gaan in uw dorp en wat u mogelijk mist? Vandaar de vraag of u mee wilt werken aan onze enquête.

In het kader van het afstuderen van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben we Marjolein Voos en Karin Visser bereid gevonden het onderzoek voor ons uit te voeren. Het is de bedoeling dat per huishouden de enquête door één persoon boven de achttien jaar wordt ingevuld.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd. U kunt de enquête tot en met woensdag 01 juni inleveren bij de Coop in Sexbierum. Indien u de boodschappen van de Coop laat bezorgen, kunt u de enquête ook meegeven aan de bezorger.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête. Hiermee levert u een waardevolle bijdrage aan uw dorp en het onderzoek van de studenten! De uitkomsten van de enquête worden eind juni tijdens een informatievoorlichting van het Gebiedsteam Franekeradeel in het dorpshuis gepresenteerd. De datum hiervan wordt op een later tijdstip via de UM-krant aan u doorgegeven.

Voor meer informatie over het Gebiedsteam Franekeradeel kunt u terecht op de website: http://www.gebiedsteamfranekeradeel.nl
 
Met vriendelijke groet, mede namens
Marjolein Voos en Karin Visser
Studenten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Janke Wiersma
Teamleider Gebiedsteam Franekeradeel
 

 

» Berichtenoverzicht