Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Aanpak rotonde Franeker-Noord

geplaatst op 30-05-2016

Aan de noordzijde van Franeker kruist de provinciale N384 met de op- en afrit van de rijksweg A31. Dit kruispunt is de laatste jaren drukker geworden en voldoet niet langer aan de eisen. Hierdoor zijn er relatief veel ongevallen en zijn Franeker en Dongjum minder goed bereikbaar. Dus gaat de provincie het kruispunt aanpakken.
 
Vóór de zomer van 2016 worden kabels en leidingen verlegd. De uitvoering van het werk aan de provinciale weg, de rotonde en de noordelijke aansluitingen op de A31 is na de zomer, van eind augustus tot begin november. Omdat de fasering op dit moment nog niet precies bekend is, verwijzen wij u graag naar de website www.fryslan.frl/franekernoord; hierop plaatsen wij updates.
 
Vooruitlopend daarop, zodat u de impact op uw dorp en/of bedrijven kunt inschatten, alvast de volgende informatie: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar is er een bypass voor fiets- en autoverkeer. De op- en afrit van de A31 worden afgesloten. De N384 zelf wordt ter plekke één weekend afgesloten voor afrondende werkzaamheden, eind oktober 2016. Tijdens de werkzaamheden vóór de zomer heeft het verkeer geen tot weinig hinder.
 
Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar h.vanbrussel@fryslan.frl

 

» Berichtenoverzicht