Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Inloop herinrichting centrum van Sexbierum

geplaatst op 27-06-2016


 
Inloop herinrichting centrum van Sexbierum
 
Aan de bewoners van Sexbierum en Pietersbierum
 
Het centrum van Sexbierum wordt in 2017 heringericht. De werkgroep herinrichting centrumgebied Sexbierum heeft hiervoor een plan gemaakt. De werkgroep wil dit plan graag aan u laten zien en met u bespreken.
 
U bent welkom op de inloop op 6 juli
De werkgroep nodigt u uit voor een inloop op 6 juli. De inloop is van 16.00 uur tot 20.00 uur in het dorpshuis It Waed. U kunt dan wanneer het u uitkomt het plan komen bekijken. Leden van de werkgroep zijn aanwezig om het plan uit te leggen. U kunt bij hen terecht met uw vragen en opmerkingen.
 
Wat gebeurt met het plan na de inloop?
Na afloop van de inloop worden de reacties op het plan door de werkgroep besproken. Waar nodig wordt het plan aangepast. Daarna wordt het college van Burgemeesters en Wethouders gevraagd het plan vast te stellen. Vervolgens moet de provincie het plan nog goedkeuren. In de tussentijd gaan wij verder met de verdere voorbereidingen. Dat doen we om op tijd met de uitvoering te kunnen beginnen. We willen graag in het voorjaar van 2017 beginnen.
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jacob Vriese van de gemeente Franekeradeel. Hij is telefonisch te bereiken via 14 0517 en per email via j.vriese@franekeradeel.nl.
 
Hopelijk tot ziens op 6 juli!
 
Werkgroep herinrichting centrumgebied Sexbierum

 

» Berichtenoverzicht