Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Herinrichting Sexbierum

geplaatst op 13-11-2016

Herinrichting Sexbierum
Locatie:
Thema: De Maatschappelijke plus


Inleiding
Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er  o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te compenseren.  

Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus.
Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum opgeknapt. Voor het opknappen van Sexbierum is ongeveer € 1.600.000 beschikbaar.

Het bedenken  van een plan voor Sexbierum
Het bedenken van een plan voor de herinrichting begon met een informatiebijeenkomst voor het hele dorp op 25 april 2016 in het dorpshuis it Waed. Daarin werd uitgelegd dat Sexbierum wordt opgeknapt en werden de bewoners uitgenodigd om in een werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Sexbierum te maken. De werkgroep is daarin geslaagd en heeft het ontwerp op  6 juli 2016 middels een inloopmiddag en - avond aan de bewoners gepresenteerd. De inloop is zeer goed bezocht en het plan kon over het algemeen op een groot draagvlak rekenen.

Hoe ziet het plan eruit
De werkgroep heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven. Maak een plan dat verkeersveiliger is, met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen. In het plan zijn deze aspecten verwerkt. Het ontwerp is hierna afgebeeld.  Meer informatie over het plan staat in het document “HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”.


Hoe maken we het plan
Dit plan voor de herinrichting wordt verder uitgewerkt in een gedetailleerd technische bestek.  Dit technisch bestek is de basis voor de aannemer om het werk straks te gaan maken. De voorlopige planning is dat in het voorjaar van 2017 gestart wordt met de herinrichting.

Documenten
Herinrichting Sexbierum, proces en ontwerp 23 sept. 2016 (pdf)

Contactinformatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Franekeradeel via telefoonnummer 14 0517 of e-mail info@franekeradeel.nl

Bron: Gemeente Franekeradeel
 

» Berichtenoverzicht