Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Buurtpreventie in Sexbierum-Pietersbierum

geplaatst op 27-01-2017

Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum is samen met de politie bezig met het opzetten van een WhatsApp groep voor buurtpreventie in Sexbierum.
Buurtpreventie loopt al in Franeker en boekt goede resultaten, zie https://buurtpreventiefraneker.nl/.
 
Wat is Buurtpreventie
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en andere partijen.

Buurtpreventie maakt gebruik van het gratis WhatsApp communicatie programma om belangrijke informatie uit te wisselen. Via WhatsApp krijgt men berichten over de wijk die betrekking hebben tot veiligheid en waar men op moet letten bij verdachte situaties.
 
Wat levert buurtpreventie op?
Door de inzet van buurtpreventieteams wordt het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid vergroot. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

Buurtpreventie werkt…
De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassingen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken vastgesteld.
Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de sociale contacten in de wijk.
 
Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en zijn hierdoor op zoek naar vrijwilligers die hieraan deel willen nemen.
Wilt u graag meewerken om Sexbierum veiliger te maken meldt u dan aan via ons e-mailadres dorpsbelang@sexbierum.net.
Bij voldoende aanmeldingen zal er een informatieavond worden ingepland.
 

» Berichtenoverzicht