Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Werkgroep MFC zoekt nieuwe leden voor de werkgroep.

geplaatst op 31-01-2017

Geachte dorpsbewoners.
Onderstaande brief komt online voor diegene die zich wil aanmelden om plaats te nemen in de werkgroep. Zover wij, de werkgroep MFC, weten is verder iedere belanghebbende persoonlijk aangeschreven. Mocht u zich dus willen aanmelden voor deelname in de werkgroep dan kunt u deze brief als uitnodiging beschouwen.

 
Aan de verenigingen, stichting en overige gebruikers van dorpshuis en/of gymnastiekzaal.
 
De werkgroep MFC wil graag een bijeenkomst organiseren voor de gebruikers van het toekomstig MFC om hen te informeren over de huidige stand van zaken en wij willen graag van gedachten wisselen over de te volgen koers.
Helaas hebben we het ontwerp dat eerder gepresenteerd is en dat ook gunstig werd ontvangen, als financieel niet haalbaar moeten beoordelen. Naast dat het financieel niet haalbaar is werd de multifunctionaliteit ook niet voldoende benut.
We hebben de mogelijkheden onderzocht om een ruimer budget te creëren , maar het is ons duidelijk geworden dat het nodig is om een nieuw plan te ontwikkelen.
Het plan moet  binnen een bedrag van 1,5 miljoen zonder kinderdagverblijf, en een bedrag van  1,7 miljoen met de kinderopvang blijven.
 
Het heeft allemaal langer geduurd dan we zouden willen. Na een recent gesprek met de gemeente is alsnog een extern onderzoek in gang gezet om te bepalen of het mogelijk is om, hetzij met volledig nieuwbouw of met verbouw van het dorpshuis, een nieuw multifunctioneel centrum te realiseren.
Wij, de gemeente en de werkgroep, willen met oog op de nieuwe gemeente het plan van MFC graag dit jaar afronden.
Dat betekent, dat u ons opnieuw kunt laten weten , hoeveel  ruimte u minimaal in het nieuw te ontwerpen MFC nodig denkt te hebben, zodat we de eerder gesloten intentie overeenkomsten kunnen actualiseren.
We willen als werkgroep graag brede(re) ondersteuning. Daarom willen we een ieder vragen om na te denken over actieve deelname in de werkgroep. Als het allemaal gaat lukken zal er een nieuwe tijdelijke stichting moeten worden opgericht en ook daar zijn bestuursleden voor nodig.
We zien graag de komst van een vertegenwoordiger van vereniging, stichting of andere gebruiker van dorpshuis of gymzaal op
 
Donderdag 2 februari om 20.00 uur in It Waed te Sexbierum
 

Jose Brink, Edwin Goudberg en Ab Brouwer.
 
 
 
 

» Berichtenoverzicht