Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Actuele informatie herinrichting Sexbierum (update)

geplaatst op 12-02-2017

Herinrichting Sexbierum

Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te compenseren. Voor nadere informatie is een website beschikbaar www.gofraha.nl.

Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus. Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum opgeknapt. Voor het opknappen van Sexbierum is ongeveer € 1.600.000 beschikbaar.Het bedenken  van een plan voor Sexbierum
Het bedenken van een plan voor de herinrichting begon met een informatiebijeenkomst voor het hele dorp op 25 april 2016 in het dorpshuis it Waed.  Daarin werd uitgelegd dat Sexbierum wordt opgeknapt en werden de bewoners uitgenodigd om in een werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Sexbierum te maken. De werkgroep is daarin geslaagd en heeft het ontwerp op  6 juli 2016 middels een inloopmiddag en - avond aan de bewoners gepresenteerd.  De inloop is zeer goed bezocht en het plan kon over het algemeen op een groot draagvlak rekenen.

Hoe ziet het plan eruit
De werkgroep heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven.  Maak een plan dat verkeersveiliger is, met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen.  In het plan zijn deze aspecten verwerkt.  Het ontwerp is hierna afgebeeld.  Meer informatie over het plan staat in het document “HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”.Hoe maken we het plan
Dit plan voor de herinrichting wordt verder uitgewerkt in een gedetailleerd technische bestek.  Dit technisch bestek is de basis voor de aannemer om het werk straks te gaan maken. De voorlopige planning is dat in het voorjaar van 2017 gestart wordt met de herinrichting.

Update
Update 1 februari 2017.
De technische uitwerking van het ontwerp is in volle gang. Het bestek en de tekeningen zijn zo goed als klaar en gepubliceerd voor een nationale openbare aanbesteding. De geïnteresseerde aannemers  kunnen deze gegevens opvragen en zich voorbereiden op de inschrijvingen en aanbesteding.  De aanbesteding is gepland eind februari zodat de aannemer de definitieve opdracht in maart kan krijgen.
 
Op twee plaatsen zijn nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Een bij de Harmonie en een bij Pand 28. Wij willen graag weten hoe die armaturen in het straatbeeld functioneren.  Of ze voldoende licht geven en hoe ze er uitzien. Aan de hand van deze proefopstelling maken we een keuze en die keuze wordt dan ook bij de herinrichting toegepast.
Een aantal bestaande bomen worden vervangen tijdens de herinrichting. Deze bomen worden gekapt. Om beperkingen als gevolg van het broedseizoen te voorkomen zullen medewerkers van de buitendienst deze bomen binnenkort gaan rooien.  
Tot slot gaan wij voor het dorp een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de aannemer die het werk gaat uitvoeren en onze toezichthouder. Ook hoort u dan op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Een datum voor deze bijeenkomst wordt in overleg met de aannemer nog vastgesteld .

Documenten
Herinrichting Sexbierum, proces en ontwerp 23 sept. 2016
/upload/files/Herinrichting%20Sexbierum%20(1).pdf

Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-15370.html

Contactinformatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Franekeradeel via telefoonnummer 14 0517 of e-mail info@franekeradeel.nl

» Berichtenoverzicht