Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

Alle ingrediënten voor nieuw MFA Sexbierum – Pietersbierum binnen handbereik !!

Alle ingrediënten voor nieuw MFA Sexbierum – Pietersbierum binnen handbereik !!
 
Het gymnastieklokaal in Sexbierum is meer dan 60 jaar oud. Het dorpshuis is 40 jaar geleden gebouwd. Binnen onze dorpen leeft een langgekoesterde wens om een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) te realiseren. De meest geschikte locatie is het perceel van It Waed, direct gelegen naast de school.
 
Inmiddels heeft de Protestante Gemeente Sexbierum-Pietersbierum (PKN) aangegeven als gelijkwaardige partner mee te willen doen in de MFA. PKN heeft nu meerdere, soms verouderde, gebouwen in gebruik. PKN zoekt een voor de toekomst bestendige oplossing en heeft daarom aangegeven haar kerkelijke bijeenkomsten onder te willen brengen in de nieuwe MFA. Samen met de PKN wil het bestuur van It Waed een “huis” voor onze dorpen realiseren. Het brede draagvlak binnen onze dorpen garandeert een solide en positieve exploitatie, we laten hiermee zien dat een financieel gezond MFA in Sexbierum-Pietersbierum mogelijk is.
 
In verband met de gestegen bouwkosten is een extra financiële bijdrage van Gemeente Waadhoeke essentieel. Het college van Burgemeester en Wethouders is inmiddels overtuigd van de noodzaak en vraagt de Gemeenteraad extra geld beschikbaar te stellen. Op donderdag 28 november wordt in de raadszaal hier een besluit over genomen. We rekenen die avond op een goed gevulde publieke tribune in het gemeentehuis te Franeker. De raadszaal is vrij toegankelijk, met uw aanwezigheid laat u zien dat er draagvlak in onze dorpen.
 
Door te tonen dat wij met z’n allen de schouders er van harte onder zetten, laten we aan elkaar en aan de Gemeenteraad zien dat het nu moet gebeuren! We moeten nu laten zien dat een MFA voor onze dorpen hard nodig is. Een nieuw gebouw waarin school (gymonderwijs), kerk, verenigingsleven en dorpshuis-functie onder één dak verenigd zijn. Een MFA waar we vele tientallen jaren mee vooruit kunnen, dit is nodig voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen.
 
Er is nog veel werk te verzetten en daar hebben wij elkaar bij nodig! Menskracht is nodig voor een stichtingsbestuur en activiteitencommissie of als vrijwilliger voor beheer en zelfwerkzaamheid. We doen een beroep op de kennis, kunde en capaciteiten van een ieder.   
 
Dinsdag 26 november a.s. willen we u als belanghebbende en dorpsgenoot bijpraten.
Wij nodigen u hierbij uit voor deze informatiebijeenkomst om 20:00 uur in dorpshuis It Waed.
 
De heer Titus Sijmonsma, adviseur bij Doarpswurk, zal deze avond de discussie leiden en ons uitdagen om mee te doen en er samen een succes van te maken!
 
We zien u graag op de 26e november.
 
Dit is een initiatief van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum, Stichting Dorpshuis It Waed en de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum.

» Berichtenoverzicht