Actueel

Garagesale Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 25-05-2021
Lees verder »
Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
Werkzaamheden nieuwe speeltuin
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
It Spoarpaed
geplaatst op: 07-04-2021
Lees verder »
Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein
geplaatst op: 01-04-2021
Lees verder »
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
geplaatst op: 16-03-2021
Lees verder »
Baggerwerkzaamheden Sexbierumervaart
geplaatst op: 13-03-2021
Lees verder »

Meepraten over sport en bewegen?

geplaatst op 20-12-2020

Meepraten over sport en bewegen?
 
In december en januari worden digitale themabijeenkomsten georganiseerd op het gebied van sport. Het gaat om vijf thema’s: ‘vitale sportaanbieders’, ‘kwetsbare doelgroepen’, ‘beweegvriendelijke omgeving’, ‘sportaanbod jeugd’ en ‘sportaccommodaties’. Deze thema’s komen uit het lokaal sportakkoord Waadhoeke. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten.
 
Uitvoeringsbudget beschikbaar
In het lokaal sportakkoord maken sportverenigingen, onderwijs, gemeente, zorg, welzijn en het bedrijfsleven als gelijkwaardige partijen afspraken over ambities en actiepunten. Het lokaal sportakkoord Waadhoeke is in juni ingediend bij het Rijk. Dat heeft er voor gezorgd dat er gebruik gemaakt kan worden van het uitvoeringsbudget van €30.000.
 
Van thema’s naar acties
De vijf genoemde thema’s moeten verder uitgewerkt worden in acties. Een fysieke vervolgsessie in september moest wegens corona helaas worden afgezegd. Daarom is het vervolg nu digitaal. Zo kunnen toch plannen gemaakt worden en uitvoeringsbudget aangevraagd voor mooie doelen op het gebied van sport en bewegen in Waadhoeke.
 
Per thema is er een buurtsportcoach van beweegteam Waadhoeke aanjager. Hij of zij organiseert een digitale bijeenkomst om de acties per thema te bespreken en te bekijken hoe ze uitgevoerd kunnen worden. Spelers die eerder hebben aangegeven een actieve rol te willen spelen, worden uitgenodigd. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 
Planning van de themabijeenkomsten
* Kwetsbare doelgroepen
- Maandag 11 januari 2021
* Beweegvriendelijke omgeving
- Woensdag 13 januari 2021
* Sport- en beweegaanbod jeugd
- Donderdag 14 januari 2021
* Sportaccommodaties
- Volgt later

Meepraten?
Wilt u meepraten en meedenken over één (of meer) van de vijf thema’s, neem dan contact op met één van de aanjagers via beweegteamwaadhoeke@sportfryslan.nl. Het lokaal sportakkoord is te vinden op de website van www.beweegteamwaadhoeke.nl/lokaalsportakkoord.
 
 

» Berichtenoverzicht