Actueel

Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »
Sloop Aeolus Sexbierum gestart
geplaatst op: 02-04-2022
Eind van een tijdperk: de piramide van Aeolus in Sexbierum gaat nu toch echt tegen de vlakte
Lees verder »
Bytsje Minder Bytsje Mear
geplaatst op: 20-03-2022
Lees verder »

It Spoarpaed

geplaatst op 07-04-2021

   It Spoarpaed
 
In 2019 is er een dorpsvisie met de inwoners van Wijnaldum opgesteld voor de periode 2019-2029. Eén van de punten was het dorp aantrekkelijker maken voor kleinschalig toerisme. Enkele dorpsbewoners kwamen met het idee voor een wandel- en fietspad door de Riedpolder naar Sexbierum en Pietersbierum. Dorpsbelang Wijnaldum heeft het idee opgepakt en heeft contact gezocht met Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum. Het idee werd ook in Sexbierum-Pietersbierum enthousiast ontvangen. De plannen zijn besproken met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke en daar positief ontvangen. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd die de plannen verder gestalte geeft. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke, Dorpsbelang Sexbierum/Pietersbierum en Dorpsbelang Wijnaldum.

Essentieel onderdeel van dit plan is een brug over de Ried. In eerste instantie was het plan om de oude landhoofden van de voormalige spoorbrug met elkaar te verbinden en op deze manier de oude route te vervolgen naar Sexbierum-Pietersbierum. Dit bleek helaas niet mogelijk. In tweede instantie werd de mogelijkheid onderzocht van een brug over de Ried naar het Waddenglasgebied. Het voordeel hiervan is dat de grond reeds in eigendom is van de gemeente Waadhoeke. De route loopt langs de Sexbierumeropvaart en komt uit bij de nog steeds aanwezige spoorbrug van Sexbierum. Kort gezegd; het pad ligt er al!

                                            

Tussen het pad langs de Sexbierumervaart en de (mogelijk) toekomstige kassen zitten veel vogels en andere dieren in het riet. Dit maakt het pad aantrekkelijk voor natuurliefhebbers en vogelkenners. Ook is er een aansluiting op de wandelroute naar de visvijvers oostelijker gelegen in het gebied Waddenglas.
Het is de wens van de werkgroep om het gebied toegankelijk te maken voor alle bewoners en toeristen, waaronder minder validen. Dit betekent dat er een of andere vorm van verharding van het
nieuwe pad zal moeten komen. Welke verharding er gaat komen is nog niet bekend.
 
Binnen de werkgroep wordt ook nagedacht over de aankleding van het pad met zaken zoals;  
  • Belevings- en rustpunten met bankjes en pallisaden in/bij de rietvelden langs het Waddenglas.
  • Vissteigers, ook voor minder validen (beide)
  • Beweegroute met joggingtoestellen (Winamer)
  • Bermen inzaaien met kruidenmengsels voor insecten, realisatie insectenhotel (beide)
  • Oeverzwaluwwand (Waddenglas)
  • Uitzichtpunt op landhoofd oude spoorbrug (Winamer deel)
 
Het bestuur van Dorpsbelang realiseert zich dat er diverse vragen bij dorpsbewoners leven over het voorstel. Mede door de huidige situatie is het niet mogelijk om eea fysiek onder de aandacht te brengen vandaar dat er is gekozen voor deze oplossing.
 
Detailinzage in dit voorstel is op te vragen door middel van een mail te sturen aan dorpsbelang@sexbierum.net  en door in het onderwerp “ IT Spoarpaed” te vermelden. Uw op- en of aanmerkingen op dit plan zien wij dan ook graag tegemoet op het eerder genoemd e-mail adres.
 
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang Sexbierum / Pietersbierum
 
                             
 

» Berichtenoverzicht